Ostatní

Kdy se mohu znovu přihlásit na Úřad práce

Kdy se mohu znovu přihlásit na Úřad práce

Hledání nového zaměstnání nemusí být pro nové uchazeče jednoduché zvláště v době, kdy je nezaměstnanost velmi nízká a poptávka na trhu práce neodpovídá jejich kvalifikaci. Pokud po ztrátě (nebo odchodu z) dlouhodobého zaměstnání nemohou uchazeči narazit na pracovní poměr, který by jim vyhovoval, mohou se dobrovolně nahlásit na úřadu práce, který se jim vhodné zaměstnání pokusí vyhledat. Výhodou evidence na pracovním úřadě je vedle možného získání podpory v nezaměstnanosti také odvod zdravotního pojištění státem, je nutné však plnit podmínky aktivního ucházení se o zaměstnání.

Pokud o zaměstnání přijdete opakovaně, je vhodné se na úřad práce znovu hlásit vždy:

  • do tří dnů po ukončení pracovního poměru, pokud na něj ihned nenavazuje další pracovní poměr
  • v případě kratšího druhého pracovního poměru (méně než 3 měsíce), pokud nebyla v rámci předchozí evidence dočerpána podpora v nezaměstnanosti do tři dnů po ukončení pracovního poměru
  • po ukončení pracovní neschopnosti, pokud navazuje na ukončení pracovního poměru
  • do šesti měsíců v případě sankčního vyřazení

O tom, kdy se znovu nahlásit na úřadu práce, rozhodují především lhůty pro výhody, jež z evidence v registru uchazečů o zaměstnání vyplývají.

Výhody evidence v registru uchazečů o zaměstnání

Výhody evidence v registru uchazečů o zaměstnání (na úřadu práce) jsou hned dvě. Pokud žadatel přichází z dlouhodobého zaměstnání, tedy delšího než tři měsíce, a pokud splní podmínku trvání zaměstnaneckého poměru nebo obdobné výdělečné činnosti po dobu alespoň 12 měsíců v uplynulých dvou letech, má nárok na podporu v nezaměstnanosti v délce čerpání podle aktuálního věku uchazeče. Po dobu trvání nezaměstnanosti je v případě evidence v registru uchazečů za uchazeče odváděno zdravotní pojištění státem, které nemusí hradit jako samoplátce.

Mohlo by vás také zajímat: Neschopenka a venčení psa

Kdy se znovu přihlásit na úřadu práce po skončení krátkodobého pracovního poměru

Pokud jste již byli evidování v registru uchazečů o zaměstnání a úřad práce vás doporučil na volnou pozici, je nutné se o toto zaměstnání ucházet (tedy jít na smluvený pohovor). Získáte-li zaměstnání a ukončíte je ve zkušební době, pak můžete pokračovat v čerpání podpory v nezaměstnanosti nebo být opětovně zařazen do evidence. Toto ovšem neplatí, pokud by bylo zahájeno tzv. sankční řízení. Jedná se prostředek, který postihuje uchazeče o zaměstnání, kteří se nedostaví na sjednaný pohovor, nebo jsou propuštěni pro hrubé porušení pracovních povinností. V takovém případě je možné uchazeče do evidence zařadit až po 6 měsících od data nástupu do zaměstnání.

Zdroj: Uradprace.cz