Technologie

Čím řezat polykarbonát

Čím řezat polykarbonát

Mezi plastovými stavebními materiály se polykarbonát řadí do zvláštní kategorie svým typickým vzhledem a použitím. Díky poměrně vysoké pevnosti, velmi dobré tvárnosti umožňující vytvářet různě profilované desky a atraktivními průsvitnému vzhledu se jedná o jeden z nejoblíbenějších materiálů pro aplikace na světlíky, přístřešky nebo střešní konstrukce venkovních bazénů. Polykarbonát je možné pořídit v podobě desek s variabilním profilování a standardizovanými rozměry, pro konečné osazení do konstrukce je tak často nutné jej na konečný instalační rozměr dělit.

Nástroje pro řezání polykarbonátu

Mezi typy polykarbonátu je komůrkový polykarbonát nejběžnější. Při zpracování dochází podstatně méně k jeho odlamování a třepení, piliny však mají tendence se usazovat v dutinkách, proto je potřeba je vždy po nadělení důkladně odstranit. Komůrkový polykarbonát je vhodné řezat kotoučovou pilou s jemným zubem, pro správné nadělení se využívá příložníku nebo vodící lišty. U ostatních typů desek se využívá ruční pila s jemným zubem nebo vysokootáčková bruska.

Jak připravit polykarbonát správného rozměru

Pro potřeby instalací je polykarbonát často nutné nadělit (ale také navrtat). Montáž polykarbonátu se kvůli tepelné roztažnosti realizuje do lišt se spárou, nástroje pro řezání polykarbonátu je pak nutní vybírat především podle typu desky. Jednotlivé profily polykarbonátových desek mají totiž odlišnou tendenci k třepení a odlamování při řezání.

Typy polykarbonátových desek a jejich využití

Polykarbonát je termoplast, tedy materiál polymerující a tvárný za tepla. Výhody termoplastů spočívají v jejich variantním zpracování umožňujícím vytvářet jak produkty speciálního tvaru, tak liniové či deskové profily s konstantními rozměry. Polykarbonát se zpracovává do desek s typickým průřezem, nejčastěji se uplatňuje jako:

TypPopis
deskovýzákladní profil obdélníkový
komůrkovýs dutinovým profilem přinášejícím výhody tepelné izolace
vlnitýprofil je zvlnění, přináší výhody především v souvislosti se zastíněním a zvýšením únosnosti při menší spotřebě materiálu
trapézovýobdoba vlnitého polykarbonátu s specifickým lichoběžníkovým zvlněním

Nejčastěji se v praxi využívá polykarbonát komůrkový právě díky vylepšeným provozních charakteristikám dodávaným dutinkami. Ten je také jako jediný opatřený ochrannou instalační fólií, jež se vždy odstraňuje až po montáži.