Bydlení a zahrada

Budka pro sýkorky nákres

Budka pro sýkorky nákres

Přírodě, bychom měli pomoct, tam, kde se nenacházejí přirozeně vykotlané stromy, v kterých by mohli ptáci hnízdit. Naše zahrady jsou samozřejmě většinou udržovány, bez starých a vykotlaných stromů, na rozdíl od volné přírody a lesů. Nejedná se jen o to, že ptáci nemají kde vyvádět své mladé, ale k potravě jim slouží různé larvy hmyzu a červi, kteří jsou mnohdy v zahradách nevítaní škůdci. Zahnízděním ptactva si zajistíme alespoň částečně přirozenou biologickou ochranu naší zahrádky.

Jak na nákres budky

Velikost budky a vletový otvor volíme dle předpokládaného druhu, který by měl v budce sídlit. Každý druh má své teritorium, které si hájí, proto nedáváme budky vedle sebe tak, aby nezůstávaly zbylé budky prázdné. U menších budek s menšími výletovými otvory volíme přední část z tlustšího tvrdého dřeva, mnohdy můžeme otvory i jinak zpevnit. Otvory v těchto budkách někteří ptáci záměrně zvětšují, aby si připravili též prostor pro zahnízdění, jakmile však zjistí, že budka je malá (určená např. pro sýkory), nezahnízdí v ní poté nikdo, protože sýkorky potřebují menší otvory.

Uvádíme zde příklad budky střední velikosti. Budky se skládají z 6 desek. Boční levá a pravá deska jsou shodné (otočeny jen zrcadlově k sobě), přední část je výklopná (to jest upevněna nahoře na 2 šroubech a je zde 1 vyvrtaná dírka k zasunutí hřebíku k upevnění tak, aby nedošlo k náhodnému otevření budky). Výklopná je kvůli čištění pozdě v zimě nebo velice brzy zjara. Než ptáci zahnízdí, odstraníme staré hnízdo a nečistoty. Dále je v přední desce vyvrtán otvor pro vlet (průměr je 32 mm) a na její vnitřní straně přibita lištička k snazšímu vyletění ptáčků. Dno tvoří nejmenší pátá dřevěná destička. Zadní deska, stejně jako přední, je skosena navrchu tak, aby se na vrchní část dala dát šestá deska jako stříška. Na ni můžeme upevnit nepromokavý materiál kvůli dešti a vniknutí vlhkosti. Celou budku z vnějšku natřeme neutrálním odstínem barvy tak, aby do zeleně opticky zapadla a zároveň nám prodloužila životnost tohoto ptačího přístřešku. Pevně ji umístíme tak, aby se k ní nedostaly predátoři (kočky, kuny) od cca 2,5 m do cca 5 m.

Budka pro sýkorky nákres

Rozměry střední budky jsou následovné – viz nákres:

Do každé zahrady patří zpěvné ptactvo. Nejenže přes den krásně ptáci prozpěvují, ale též udržují biologickou rovnováhu zahrad tím, že loví pro svá mláďata i pro sebe škodlivý hmyz, který není u nás v zahradě moc vítán, majíce jej za potravu.

Mezi takovéto ptáky patří kupříkladu: mlynařík, rehek, linduška, pěnice, pěnkava, pěvuška, budníček, bramborníček, brhlík, bělořit, drozd, dlask, ťuhýk, konipas, konopka, kos, králíček, čížek, červenka, sýkora, sedmihlásek, stehlík, strnad, střízlík, skřivan, zvonek, zvonohlík, šoupálek, chocholouš, hýl. Do přírody patří i vrabec polní a vrabec domácí.

Nezapomínejme proto, nechávat v blízkosti zahrad duté kmeny s otvory, husté keře pro hnízdění a vyvěšujme udělané budky pro ptáky. Vždy však dbejme u budek, aby se k nim nedostala škodná – dravci a nedejbože šelmy – to jest především kočky, kuny, toulaví psi. U lesa ptačí vajíčka nebo mladé můžou spořádat i hadi. Budky by měly být v suchu a chráněny. Ani po vylétnutí z hnízd nemají ptáčata vyhráno a jsou zranitelní, rodiče o ně dále dbají a krmí je, avšak rychle spějí k samostatnosti. Někteří ptáci vyvedou i více generací ročně. Tam, kde by nám naopak mohli ptáci hrabat, zejména ve vlhké zalévané půdě či květináčích, můžeme umístit síťku. Ta nám bude zároveň bránit většímu výparu vody a poroste pod ní méně plevele. Sítě umístíme i tam, kde by nám ptáci mohli očesat ovoce za nás (například špačci obecní).

Na starých stodolách a skalách si svá hnízda stavějí jiřičky a vlaštovky, které snadno rozeznáme nejen dle typu hnízda, ale i pomocí dlouhých zadních per a červené náprsenky u vlaštovek, ani ony by nám neměly vadit na těchto místech. Vodní ptáci (čápi, volavky apod.) jsou skupinou, kde někteří loví nejen ryby, ale třeba i obojživelníky či drobné hlodavce. Dravci (orel, ostříž, raroh, luňák, jestřáb, poštolka, káně, krahujec, sokol nebo noční dravci kterak: puštík, kalous, kulíšek, výr, sýček, sova) nám v přírodě udržují též rovnováhu, lovem především hlodavců, ale též jejich příbuzných malých ptáků. Tam kde se zabydlí ve městech a aglomeracích se razantně sníží počet holubů a hlodavců.

Zahrada nebude statická, ale budou jí prolétávat zpívající ptáci. Ptáci jsou příbuzní dávných dinosaurů, stejně jako oni staví hnízda, ale musí mít k tomu příležitost, kterou jim můžeme poskytnout. Nezasahujme příliš do vztahů přírody, kterým nerozumíme. Vyhubením jednoho druhu, může nastat řetězová reakce, která může poškodit nejen přírodu, ale i člověka samotného. Dejme prostor přírodě a jejímu vývoji.