Ostatní

Kdy se dává kytka na pohřbu

Kdy se dává kytka na pohřbu

Pohřební ceremoniál se obecně skládá z několika částí, které v určitých obměnách přejímají prakticky všechny kultury. Jeho hlavní cílem obřadu je se rozloučit se zesnulým, důstojným způsobem se vypořádat s jeho odchodem a následně oslavit jeho život. Jako každý jiný obřad, i pohřeb se řídí svou etiketou, která určuje nejen role jednotlivých účastníků, ale také to, jak se mají obléct či chovat. Pravidla se vážou mimo jiné také na květiny, které mají při pohřebním ceremoniálu zvláštní symboliku, a definují nejen druh květin či kytic, ale také dobu, kdy a jak se s nimi během obřadu zachází. Etiketa se v tomto případě řídí:

  • typem obřadu a jeho součástmi
  • kulturním zázemím
  • místními zvyklostmi

Obecně se však pokládka květin provádí při vstupu do smuteční síně nebo těsně před zahájením obřadu.

Co rozhoduje, kdy se dává kytka na pohřbu

Jednotlivé řezané květiny či kytice obvykle zdobí rakev, jejich doručování a předávání během pohřbu se však liší s ohledem na místní zvyklosti. Například ve Spojených státech nebývá zvykem květiny nosit na pohřeb s sebou, ale objednávají se a nechávají se doručovat na místo pohřbu dopředu. U nás se kromě věnců, které bývají již v obřadní síni nosí jednotlivé květiny nebo kytice. Ty smuteční hosté pokládají na rakev nebo vedle ní zpravidla ihned při příchodu, pokud tedy nemá obřad speciální část pokládání květů, která bývá však zařazena vždy na začátek.

Pokládání květin/věnců podle typu obřadu

V tuzemsku je možné narazit na dva typy pohřebních obřadů – civilní a církevní. Ačkoliv se průběh obřadu liší především délkou a obsahem, pokládání květin bývá u obou zařazeno na začátek, tedy ihned při příchodu smutečních hostů.

Jaké květiny vybrat

Pro pohřební kytice se standardně používá pouze několik druhů květin, vázány jsou do decentních a méně barevných tvarů. Obvykle se jedná o květiny, které jsou převážně v bílé barvě a typicky se v této barvě také volí. Jedná se zejména o:

  • lilie
  • chryzantémy
  • růže
  • orchideje

Květiny jsou vždy řezané a různým způsobem aranžované. Jednotlivé květiny pouze se zelenou větvičkou, menší kytice či věnce, nebo větší kytice přímo vázané pro položení na rakev či postavení vedle ní.

Zdroj: Trustedcaskets.com