Bydlení a zahrada

Za jak dlouho vyprchá chlor z vody

Za jak dlouho vyprchá chlor z vody

Voda se upravuje chlórem, a to včetně té pitné. K čemu je to dobré, jaký vliv tato úprava na vodu má a může nějak poškodit nás? Kdy chlór vyprchá nebo jak jinak ho odstranit?

Co znamená chlorování vody

Chlorování vody znamená přidání elementárního chloru nebo jeho sloučenin. Takto ošetřená voda nepředstavuje riziko z hlediska šíření infekčních nemocí a může se považovat za pitnou. Lidstvu se díky chlorování podařilo zbavit řady onemocnění, především cholery, tyfu a úplavice.

Šoková chlorace se používá taktéž pro úpravu vody v bazénech, ve studních, pramenech či jiných zdrojích vody.

V nízkých dávkách není chlor zdravotně závadný. Světová zdravotnická organizace stanovila maximální přípustné množství 0,3 mg/l chloru nebo 0,2 mg/l oxidu chloričitého. Tyto hodnoty jsou současně ustanoveny s vysokou rezervou.

V ČR se k dezinfekci vody používají běžně ještě i jiné způsoby:

  • plynný chlór v koncentraci maximálně 0,3 mg/l
  • chlornany, méně často chloraminy
  • oxid chloričitý (možný vznik chloritanů, které mají dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. v platném znění mezní hodnotu 0,2 mg/l)
  • ozón (při ozonizaci vody dochází k okamžité desinfekci, ozón nepůsobí v průběhu distribuce, proto je většinou ozón kombinován s chlórem)

Chlor se používá jakožto záruka, že voda bude skutečně nezávadná i v okamžiku, kdy ji spotřebitel využívá, jinak nicméně již z úpravny odchází voda ve výborné bakteriologické kvalitě.

Za jak dlouho vyprchá z vody chlor

Tato látka je těkavá, což znamená, že chlor z vody samovolně vyprchá. Uvádí se, že v závislosti na koncentraci průměrně trvá chloru asi 1 až 5 dní než se tak stane.

Proto se doporučuje jej spíše aktivně odstranit. V případě pitné vody patří doporučovaným způsobům patří přidání několika kostek ledu nebo pár kapek citrónu. Před konzumací je možné vodu i převařit. Dále navíc můžeme použít i speciální filtr na vodu.