Ostatní

Za jak dlouho se rozloží tělo v rakvi

Za jak dlouho se rozloží tělo v rakvi

ozklad těla zemřelého v rakvi je naprosto přirozený a nevyhnutelný proces. Doba rozkladu těla závisí na mnoha faktorech, obecně lze ale konstatovat, že průměrná doba rozkladu je od 10 až do 50 let. Významné faktory, které tento proces ovlivňují jsou:

  • druh půdy a prostředí
  • typ rakve
  • velikost zemřelého
  • pohřební rituály – balzamování  těla a zazdívání rakve

Druh půdy a prostředí

Pokud není tělo dostatečně hluboko uloženo, může se proces rozkladu velmi urychlit a to až na 2 roky.  Pokud je tělo řádně pohřbeno do dostatečné hloubky, rozklad je mnohem pomalejší a to z důvodu nedostatečného kyslíku. Rozklad taktéž může zpomalit chladná a nejlépe jílovitá půda. V takových případech se dostáváme na časový rozptyl 10-20 let. 

Typ rakve

Materiál a také konstrukce dané rakve mají velký vliv na rozklad uloženého těla. Rakve mohou být vyrobeny ze dřeva, kovu, plastu nebo z biologicky rozložitelných materiálů. Dřevěné a biologicky rozložitelné rakve umožňují průnik vzduchu a vlhkosti, tudíž se tělo rozkládá rychleji, zde mluvíme o době 10-12 let. Kovové a plastové rakve jsou lepšími izolanty, tudíž se tělo déle uchová, rozklad zde může trvat klidně i 50 let.

Mohlo by vás také zajímat: Smuteční kytice pravidla

Velikost zemřelého

Větší, tlustší tělo obsahuje více tkání a hmoty k rozkladu, na druhou stranu však udržuje lépe vlhkost a teplo, což v rozkladu může napomoci. Obecně lze však říct, že větší tělo se rozkládá hůř a déle než drobné a hubené.

Pohřební rituály – balzamování těla a zazdívání rakve

V některých kulturách je zvykem tělo po smrti balzamovat a tím tak prodloužit dobu jeho rozkladu v rakvi. Jedná se o použití chemických látek, které mají konzervační vlastnosti a brání tak rychlému rozkladu tkání. V případě zazděné rakve, kdy je tělo uloženo v neprodyšném sarkofágu může proces rozkladu trvat i více jak 50 let. 

Zdroj: Theguardian.com