Zdraví a krása

Výhřez ploténky a důchod

Výhřez ploténky a důchod

Vyhřezlá ploténka má dopad na míru pracovních schopností člověka. V případě žádosti o invalidní důchod je na toto přihlíženo a s ohledem na další okolnosti , celkový zdravotní stav a styl práce,  kterou daný člověk vykonává, je velká možnost na tento zdravotní problém důchod získat. 

Výhřez ploténky, známý také jako protrúze nebo hernie meziobratlové ploténky, je častým zdravotním problémem, který může způsobit bolest zad, omezení pohybu a snížení kvality života a především v pracovním věku omezení pracovní schopnosti.  V takovém případě je ideální zkusit si zažádat o invalidní důchod.  Žádost probíhá následujícím způsobem:

Zjistěte, zda máte nárok na invalidní důchod

 • Invalidní důchod se posuzuje individuálně podle zdravotního stavu a schopnosti pracovat.
 • V České republice je invalidita rozdělena do tří stupňů (I., II., III.), které určují míru poklesu výdělečné schopnosti.
 • Každý stupeň má své specifické podmínky pro získání invalidního důchodu (např. délka doby pojištění.

Mohlo by vás také zajímat: Jak dlouho se léčí vyhřezlá ploténka

Sběr potřebných dokumentů

Před podáním žádosti si připravte následující dokumenty:

 • Průkaz totožnosti
 • Doklad o dosaženém vzdělání
 • Potvrzení o zaměstnání a doby pojištění
 • Lékařskou zprávu a posudky ošetřujícího lékaře informující o vyhřezlé ploténce a jejímu dopadu na pracovní schopnost. 

Vyplnění žádosti

 • Žádost o invalidní důchod je možné podat osobně, písemně nebo elektronicky.
 • Formulář žádosti naleznete na stránkách ČSSZ nebo si jej můžete vyzvednout na kterékoli pobočce ČSSZ.

Podání žádosti

 • Osobně: Žádost můžete podat osobně na kterékoli pobočce ČSSZ.
 • Písemně: Žádost zašlete doporučenou poštou na adresu příslušné pobočky ČSSZ.
 • Elektronicky: Žádost lze podat prostřednictvím Datové schránky nebo portálu ePojištění.

Vyčkejte na rozhodnutí

 •  Po podání žádosti ČSSZ vyžádá posudek od posudkového lékaře, který zhodnotí míru invalidity.
 • ČSSZ má 30 dní na rozhodnutí

Odvolání proti zamítavému rozhodnutí

Pokud nesouhlasíte se zamítavým rozhodnutím, máte právo se odvolat:

 • Odvolání musí být podáno do 15 dnů ode dne doručení zamítavého rozhodnutí.
 • Odvolání lze podat stejnými způsoby jako žádost (osobně, písemně, elektronicky).
 • V odvolání uveďte důvody nesouhlasu a přiložte nové doklady či informace.

V případě úspěšného zažádání o invalidní důchod na vyhřezlé ploténky je třeba si uvědomit, že jeho výše závisí na řadě faktorů, jako je doba pojištění, výše odvodů nebo stupeň invalidity. 

Zdroj: Mayoclinic.com