Technologie

Volá neznámé číslo! Nejčastější typy nevyžádaných telefonátů a jak na ně

Volá neznámé číslo! Nejčastější typy nevyžádaných telefonátů a jak na ně

Pod neznámým nebo skrytým číslem se vám může snažit dovolat kurýr, nový klient, podvodník nebo někdo s nelegální marketingovou nabídkou. Jak rozpoznat nebezpečí a jak se bránit?

Většinu spamu rozezná mobilní telefon sám

Moderní mobilní telefony a speciální aplikace již umějí většinu podvodných telefonních čísel hlásit jako spam či hovor rovnou blokovat, přesto se vám občas může stát, že se stanete terčem nevyžádaného hovoru. Jak jej rozpoznat?

Nejčastější typy nevyžádaných hovorů

Telemarketing a nabízení služeb – úvodní řeči pracovníků call center asi snadno rozpoznáte, od léta 2022 vám však smějí volat s marketingovou nabídkou jen ty firmy, jimž jste dali svůj výslovný souhlas. Dříve oblíbená výmluva na náhodné vygenerování čísla již také neobstojí, nově se jedná o nelegální praktiku. Jedinou povolenou výjimkou jsou společnosti sbírající data pro průzkumy a neziskové organizace, nesmí však jít o skrytý marketing.

Skryté číslo – může z něj volat pracovník státní správy, policie či kdokoliv, kdo si číslo ručně skryje. Pokud jej nepřijmete a hovor chce uskutečnit opravdu někdo ze státní instituce, zavolá později z viditelné linky. Opakující se vyvolávání skrytého čísla můžete vyřešit prostřednictvím linky operátora, kde vám podají další informace či číslo rovnou zablokují.

Spoofing – za číslem příchozího hovoru se může ukrývat podvodník maskující své číslo za oficiální instituci. I když na displeji vidíte automaticky zobrazované jméno kontaktu (typicky název společnosti nebo úřadu), nemusí to znamenat, že vám z dané linky opravdu volají. Dejte si pozor obzvlášť na vylákávání osobních informací vztahujících se k vašemu bankovnictví a při jakémkoliv podezření zavěste a zavolejte na oficiální číslo, abyste si pravdivost informací ověřili.

Falešné prozvánění – mobilní telefon jednou zazvoní, a než jej stihnete najít, máte zmeškaný hovor. Místo bezmyšlenkovitého volání zpět se zaměřte na předvolbu – mohli vám zavolat podvodníci ze zahraničí, kteří mají za úkol vás na lince udržet co nejdéle, aby se nasčítaly vysoké poplatky za volání mimo republiku.

Opakující se telefonáty – mohou být jen nepříjemné, ale také významně zasahovat do vašeho života. Nejsnazší je číslo zablokovat. Při podezření na stalking či při výhrůžkách a dalším nebezpečném chování se urychleně obraťte na policii.

„Žertovné“ hovory – po přijetí hovoru vám někdo začne sprostě nadávat či vám vyhrožovat kvůli něčemu, s čím nemáte nic do činění. Samotné volání probíhá přes aplikaci, která prý zákon nijak neporušuje. Pokud byl však hovor bez souhlasu nahráván, případně zveřejněn, jedná se o zásah do osobních práv.

Jak se bránit proti obtěžujícím telefonátům

  • Konkrétní číslo zablokujte. U těch skrytých to sice možné není, existují však speciální aplikace pro vytvoření blacklistu konkrétních čísel či blokaci všech skrytých čísel. Můžete také kontaktovat operátora se žádostí o dohledání čísla (pokud hovor proběhl z ČR) či vznést stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Českého telekomunikačního úřadu a České obchodní inspekce.
  • U marketingových hovorů, ke kterým jste neposkytli souhlas, upozorněte na nezákonné jednání a sdělte, že si nepřejete být kontaktováni za účelem marketingu. Dávejte si pozor, komu sdělujete své telefonní číslo (zejména ve webových formulářích), a nezveřejňujte jej volně na internetu (osobní stránky, sociální sítě apod.).
  • Při podezření na podvodné jednání okamžitě zavěste a kontaktujte dotčenou instituci a policii. Zapište si co nejvíce informací o proběhlém hovoru.