Technologie

Svařovací proud tloušťka materiálu CO2

Svařovací proud tloušťka materiálu CO2

Spojování materiálů se užívá v celém spektru různých činností a lze je provádět různými metodami, které se standardně dělí do dvou kategorií, a to na vytváření spojů rozebíratelných (tedy dočasných) a nerozebíratelných (trvalých). Svařování se řadí do kategorie spojování materiálů trvalým spojem a zpravidla se využívá pro dvě velké skupiny – kovy a plasty. Svařování kovů může být celkem složité a vyžaduje nejen výběr vhodného nástroje, ale také metody podle zručnosti osoby provádějící spojování, a také podle požadované kvality svaru.

Tloušťka materiálu a parametry svařování

Specifika svařování se odvíjí právě od tloušťky materiálu, která udává nastavení svářečky (či minimum jejího rozsahu). Na tloušťce materiálu závisí svářecí proud, ale také rychlost, s jakou je nutné ke spoji dodávat přídavný materiál, a implicitně tak průtok ochranného plynu. U materiálů o tloušťce 1 cm je například vyžadován svářeči proud do 85 A a průměrná rychlost posuvu přídavného materiálu 10 m/min.

Tloušťka materiáluSvářecí proudRychlost posuvu drátu
1 cm80 A10 m/min
3 cm140 A19 m/min
5 cm180 A21 m/min

Svařování v ochranné atmosféře

Metoda svařování v ochranné atmosféře patří mezi jednu z jednodušších a také nejčastěji používaných technik spojování kovů permanentními svary. Tato metoda označována také jako MIG/MAG využívá elektrického oblouku k natavování přídavného materiálu (nejčastěji se jedná o ocelový nebo nerezový drát), jež působí jako pojivo. Tavení a nanášení přídavného materiálu je realizování v aktivní nebo inertní ochranné atmosféře (lázni), jež je plynule dodávána do místa svaru a zabraňuje oxidaci nataveného materiálu, což zajišťuje vytvoření kvalitního a pevného spoje.

Specifika svařování v ochranné atmosféře

Pro metodu svařování v ochranné atmosféře se využívá několik typů svářeček, pracujících především s různým svářecím proudem, což ovlivňuje rozsah jejich použití. Standardně je však pro konkrétní svar nutné primárně uvažovat několik specifik, která zahrnují:

  • typ svařovaného materiálu a jeho úprava (je nutné zajistit, aby byl svařovaný povrch dostatečně čistý a odmaštěný)
  • typ přídavného materiálu (charakteristiky drátu určují přilnavost, pevnost či odolnost svaru)
  • tloušťka materiálu (od tloušťky se odvíjí hned několik specifik svářecího procesu)