Beton je základním stavebním materiálem, bez kterého se při stavě domu prakticky neobejdete (jelikož je z něj zpravidla vyrobená základová deska), velmi často se ovšem používá také na vytváření menších objektů či zpevňování venkovních ploch. Pro jednotlivé účely se využívají různé druhy betonů lišící se mezi s sebou použitým kamenivem a konzistencí, jež specifikuje jejich požadavky na zrání, výslednou mikrostrukturu a konečnou pevnost.

Složení betonu

Beton je kompozitní materiál, který se ve vytvrzeném obecně skládá minimálně ze dvou fází:

  • plniva – tedy kameniva, které přenáší zatížení vyvíjené na konstrukci
  • matrice – vytvrzené cementové kaše, jež zatížení na plnivo roznáší

Matrice samotná dosahuje vlastní pevnosti, kterou podporuje a zvyšuje právě fáze plniva, jehož odolnost při zatížení je mnohem vyšší. Kamenivo do betonu prochází před přidáním do betonové směsi pouze několika přípravnými kroky (dělení a třídění), hlavní procesní úkony tak zahrnují především volbu vhodného typu cementu, stanovení množství vody a frakce kameniva, a dále pak výběr přísad (u standardních betonů je to minimálně provzdušňovací a plastifikační přísada, které pomáhají zpracování a rovnoměrné pórovitosti).

Množství cementu do betonu

Výroba betonu pak spočívá ve smíchání jednotlivých složek, promíchání, vylití a zhutnění. Složky se do směsi přidávají v poměru, který je stanovený výpočtem, obecně ovšem platí, že je potřeba tolik cementové kaše (tedy vody a cementu), aby bylo možné dostatečně obalit všechny zrna kameniva. Čím nižší je frakce kameniva, tím větším měrným povrchem se vyznačuje a tím větší množství cementu i vody je potřeba.

Spotřeba cementu do betonu

Spotřeba cementu na jeden kubický metr betonu se tak pohybuje kolem 400 kg v závislosti na tom, jaký typ konstrukce bude vytvářen – základové konstrukce obvykle obsahují větší množství kameniva s nižším měrným povrchem, spotřeba cementu se v tomto případě pohybuje přibližně na úrovni 400 kg/m3, svislé konstrukce užívají jiné rozložení frakcí obvykle s vyšším podílem menších zrn, a tedy vyšším měrným povrchem, spotřeba cementu tak bude poměrově vyšší až o 5-10 %.

Další články