Příroda

Savana rostliny

Savana rostliny

Každá klimatická oblast je typická svým rostlinstvem a živočichy, které se buď určitým způsobem přizpůsobily místním podmínkám a mají po celém světě své příbuzné, nebo se jedná o endemity. Pásmo savany je typické svým relativně tropickým podnebím vyznačujícím se střídáním období sucha a období dešťů. Na tyto podmínky se adaptovala celá řada velmi specifických druhů rostlin včetně těch, které jsou pěstovány za účelem zemědělského zisku.

Podnebí savany a typické rostlinstvo

Savany se rozkládají v tropickém a subtropickém klimatu, velké oblasti nalezneme v Africe, Jižní Americe, Asii a Austrálii. Podnebí savan je teplé, což výrazně podporuje rozvoj flóry, střídání velmi vlhkého a velmi suchého období ovšem nutí rostlinstvo se přizpůsobovat náročným podmínkám, kdy je v celé oblasti výrazný nedostatek vody. Vegetační období rostlinstva savan tak trvá jen přibližně čtvrt roku (během období dešťů), v mnohem delším období sucha přechází flóra kompletně do vegetativního stavu a usychá. Typickými rostlinami na savaně jsou:

  • vysoké trávy a sukulenty
  • převážně listnaté stromy

Podíl travnatých a křovinatých až stromovitých rostlin určuje typ savany – od pseudostepí s nízkým travnatým porostem, přes křovinatou savanu a savanu s vysokým travnatým porostem a solitérními stromy (parková savana) až po savanové lesy.

Přirozené rostlinstvo savany

Mezi přirozenou flóru savany se řadí především vysoké trávy, které jsou ideálním úkrytem místních šelem. V savanách, kde převažují travnaté porosty se nachází především různé varianty tzv. sloní trávy, dále pak opuncie, myrhovník, bavlník nebo kaučukovník. Mezi typické stromy pak patří akácie či baobab.

DruhRostliny
Rostlinysloní tráva
opuncie
myrhovník
Stromyakácie
baobab
Zemědělské rostlinybavlník
kaučukovník
maniok
podzemnice olejná
kukuřice

Zemědělství v savanách

Savana je příhodným prostředím pro pěstování celé řady specifických druhů, kterým se zde daří vhodným ošetřováním. Jedná se především o přirozenou flóru, jako je kaučukovník, či bavlník, a dále pak obiloviny, jako je proso či čirok, nebo jiné plodiny (maniok, podzemnice olejná), ale také rozšířené teplomilné plodiny, jako je kukuřice.