Bydlení a zahrada

Pračka Beko poruchy

Pračka Beko poruchy

Každá pračka se čas od času porouchá nebo nefunguje přesně tak, jak by měla. Pračky jsou naštěstí schopny diagnostikovat a zobrazit povahu poruchy a usnadnit vám tak řešení.

Pračky Beko, dokáží samy diagnostikovat poruchu a upozornit tak na povahu závady. Pračky Beko vybavené displejem zobrazí chybový kód, ty bez něj rozsvítí kontrolku nebo skupinu kontrolek na ovládacím panelu.

Nejčastější poruchy praček Beko

Některé závady zvládnete odstranit svépomocí, u jiných se budete potřebovat pomoc servisního technika.

Poruchy, které zvládnete vyřešit svépomocí

Toto jsou nejčastější poruchy, které zvládnete vyřešit sami, bez odborné pomoci:

Kód chybyPříčina závadyMožné řešení
E2Pračka nemůže napustit voduZkontrolujte, zda je otevřený vodovodní kohoutek, případně použijte jiný.Narovnejte hadici přívodu vody, zkontrolujte, zda není zlomená, poškozená či ucpanáZkontrolujte a vyčistěte filtr přívodního ventilu (nezapomeňte předtím vypnout přívod vody).
E3Pračka nevypouští voduZkontrolujte a narovnejte odtokovou hadici.Zkontrolujte a vyčistěte odtokový filtr. 
E4Příliš pěny a/nebo vodyRestartujte pračku a spusťte program vypouštění vody. Pračka by měla vodu sama vypustit.
E7Problém s dvířkyPořádně zavřete dvířka, dokud neuslyšíte cvaknutí

Poruchy vyžadující servis

U následujících poruch se budete muset obrátit na specializovaný servis. Chybový kód poruchy pračka opět vždy zobrazí na displeji. U praček bez displeje se řiďte rozsvícenými LEDkami. Kde „1“ znamená, že LED svítí a „0“, že LED nesvítí:

  • H1: NTC – přerušený obvod nebo zkrat (svítící LED: 1-0-0-0-0)
  • H2: Topné těleso – přerušený obvod (svítící LED: 0-1-0-0-0)
  • H3: Stále sepnutý obvod (svítící LED: 1-1-0-0-0)
  • H4: Ventil – Zkrat TRIACu (svítící LED: 0-0-1-0-0)
  • H5: Čerpadlo – přerušený obvod (svítící LED: 1-0-1-0-0)
  • H6: Motor – Zkrat TRIACu (svítící LED: 0-1-1-0-0)
  • H7: Selhání tlakového senzoru (svítící LED: 1-1-1-0-0)
  • H11: Motor/tacho přerušený obvod (svítící LED: 0-0-1-1-0)