Ostatní

Potravinářský průkaz cena

Potravinářský průkaz cena

Zaměstnanecké pozice v potravinářství či gastronomii, ale také profese v souvisejících oborech či v oblastech, kde dochází k přímému styku se zákazníkem či přípravě a užívání produktů, jež jsou konzumovány či aplikovány na tělo, vyžadují, aby osoby, které je vykonávají disponovaly zvláštním osvědčením o zdravotní způsobilosti. Toto osvědčení je označováno jako zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství, pro který se vžilo také pojmenování potravinářský průkaz.

Kdo potravinářský průkaz potřebuje

Zdravotní, resp. potravinářský průkaz je vyžadován u všech profesí, u kterých hrozí zvýšené riziko nákazy specifickými druhy nemocí, jež jsou při vystavení průkazu zohledněny. Zdravotní průkaz vydává obvodní lékař za úplatu dle ceníku – poplatek se zpravidla pohybuje mezi 200-500 Kč. Průkaz lékař vyplní na základě žádosti do běžného tiskopisu podle anamnézy uvedené v kartě klienta, jenž by jím měl disponovat před zahájením činnosti (profesní, podnikatelské, brigády) v následujících oborech:

  • práce s potravinami (stravovací služby, výroba a distribuce potravin)
  • úprava vody
  • výroba kosmetických přípravků a kosmetické služby
  • kadeřnictví a holičství
  • manikúra a pedikúra
  • masérské a relaxační služby (včetně provozování solárií)
  • tetovací služby

Samotný průkaz je ovšem pouze osvědčením o způsobilosti k dané činnosti, její provozování vyžaduje splnění souvisejících požadavků.

Získání a užívání potravinářského průkazu

Jak již bylo zmíněno, potravinářský průkaz vydává obvodní nebo závodní lékař, pro jeho vydání je nutné zvážit nejen aktuální zdravotní stav, ale také anamnézu, proto je standardem také provedení kompletní lékařské prohlídky (nemusí však být vždy součástí). Potravinářský průkaz je obvykle vystavován na dobu neurčitou (výjimku tvoří sezónní práce, ale ani v jejich případě není zvykem omezovat jeho platnost) a jeho užívání je spojeno s nutnou znalostí specifik práce s potravinami a ov obdobných provozech dle příslušné legislativy.