Provádění elektroinstalací by mělo být primárně realizováno profesionálními elektrikáři, v některých případech (kdy nehrozí žádné nebezpečí), je ovšem možné se do některých činností pustit samostatně, ideálně pokud máte již nějaké zkušenosti v této oblasti. Pro takové účely je ovšem důležité znát značení vodičů, abyste byli schopni stanovit, který ze svazku je fáze a který nulák. Jak tedy na to?

Charakteristika vodičů v klasickém obvodu

Rozvod napětí je řešen různým způsobem pro stejnosměrnou a střídavou soustavu, v domácnostech se setkáváme převážně se sestavou střídavou. V klasickém střídavém obvodu, na který se připojují jednotlivé spotřebiče v domácnosti, se setkáváme zpravidla se třemi typy vodičů:

  • fáze – živý vodič
  • nulák – neutrální vodič
  • zem – zemnící vodič

Standardně rozvody napětí tvoří minimálně dva z těchto vodičů, a to nulák (neutrální vodič) a fáze. Fáze složí k přivádění napětí na spotřebič a je pod stálým napětím, nulák je pracovní vodič, který je spínaný a napětí na něm je obvykle pouze v případě, že je obvod sepnutý (tedy že je zapnutý spínač). Třetí typ vodiče, tedy uzemnění, je určeno k ochraně spotřebiče i osob, které jej používají, slouží k odvádění přepětí apod. Kromě uvedených se ve střídavé soustavě může nacházet také vodič středního proudu, který bývá vodičem nulovým podle zapojení.

Značení vodičů

Základní značení vodičů je realizováno písmeny, obvykle se tato písmena uvádí přímo na zásuvce (je-li to nutné), standardizované umístění je fáze nalevo a nulák napravo, uzemnění je pak uprostřed. Pro označení se používají začáteční písmena anglických výrazů, tedy fáze L (live), nulák N (neutral) a uzemnění G (Ground). Specifické značení vodičů je pak řešeno barevně – barevné označení nese izolační pouzdro (kabel).

Barevné značení vodičů

Pro označování vodičů se používají barvy stanovené normou (obvyklá je jednotná mezinárodní normalizace, regionální se liší pouze minimálně). Pokud je vodič odizolován, nese zpravidla barevné označení po celé dílce, pokud je vodič holý, mívá barevné značky na koncích, kde dochází k jeho zapojování. Standardizované barevné značení je uvedeno v následující tabulce.

VodičZnačkaBarva
NulákNmodrá
FázeLhnědá, šedá, červená
UzemněníGžluto-zelená
Další články