OstatníTechnologie

Oxymetr hodnoty – co znamenají a jak je číst

Oxymetr hodnoty – co znamenají a jak je číst

Oxymetr je zařízení, které měří hodnotu tzv. saturace.

Hodnota satuace v %:Hodnocení zdravotního stavu:
95-99 %normální stav
90-94 %vyžaduje zvýšenou pozornost
méně než 90 %nutné kontaktovat záchrannou službu
méně než 80 %kritický stav rozvíjející se v řádech desítek minut
méně než 60 %hrozící kritická desaturace a ztráta vědomí

Co je saturace a proč ji sledovat

  • saturace: nasycení krve kyslíkem

Saturace je, zjednodušeně řečeno, úroveň nasycení krve kyslíkem. Vyjadřuje, přesněji vysvětleno, podíl hemoglobinu (červené krevní barvivo určené pro přenos krevních plynů), který je saturován kyslíkem, vůči celkovému podílu hemoglobinu v krvi.

Kyslík je životně důležitou molekulou. Okysličená krev zásobuje orgány v těle, které díky tomu mohou adekvátně fungovat. Znát hodnotu saturace je proto podstatné z hlediska celkového zdraví. Udávána je v procentech.

Lékaři pak rozlišují saturaci ještě konkrétněji podle toho, o jaký typ krve se jedná, tedy tepennou, žilní či periferní. Pro domácí monitoring si však vystačíme s jednoduchým a obecným procentuálním určením hodnoty. Jak na to?

Jak měřit spolehlivě hodnoty saturace

  • saturace: měří se oxymetrem
  • rychlé, bezbolestné a přesné měření

Změřit lze saturaci v domácích podmínkách zařízením, které se nazývá oxymetr. Jde o metodu neinvazivní, bezbolestnou a přesnou. Nejčastěji se měření provádí připnutím senzoru na prst nebo ušní lalůček.

V nemocniční péči slouží oxymetry především k tomu, aby lékař mohl vyhodnotit celkové zdraví pacienta, případně posoudit, zda jsou momentálně nasazená opatření, například v podobě ventilátoru, skutečně účinná.

V domácnostech nabývá vlastnictví oxymetru na důležitosti a aktuálnosti zvláště v dnešní době, a to v souvislosti s možností nákazy onemocněním covid-19. U pozitivních pacientů se může projevit právě nízká saturace. Stejně tak domácí oxymetr využijí například astmatici.