Ostatní

Typy lepidel a jejich použití

Typy lepidel a jejich použití

V obchodech existuje poměrně široká škála lepidel. Méně zkušený domácí kutil tak může být z výběru zmaten. Které to jsou a na co se používají?

Lepidla podle složení

Na základě složení lze lepidla rozdělit na vícesložková nebo jednosložková. Vícesložková lepidla se skládají z vyššího počtu složek, jak už napovídá jejich název. To zaručuje lepenému spoji vyšší pevnost.

Lepidla podle určení

Podle lepeného materiálu lze rozlišit lepidla vhodná na kov, plasty nebo dřevo a řadu dalších materiálů. Tato lepidla je možné rozdělit dále:

Lepidla na plasty

Lepidla na plasty lze rozdělit takto:

Lepidlo na tvrdé a měkké plasty

Co se týče lepidla na plasty, je potřeba rozlišit, jaký povrch se chystáme lepit. Měkčené plasty (termoplasty) vlivem tepla měknou. Je možné je opětovně roztavit. Po ochlazení se dostanou zpět do tuhého stavu. K těmto materiálům patří například měkčené PVC.

Pokud hovoříme o tvrdých plastech, můžeme je charakterizovat tak, že přecházejí do netavitelného a nerozpustného stavu. Po zvýšení teploty tát nebudou a nelze je rozpustit v rozpouštědlech. Mezi takové patří například PVC, polyester nebo  metakrylát.

Adekvátně tomu je pak potřeba zvolit lepidlo na měkčené plasty, případně právě lepidlo na tvrdé plasty.

Dvousložkové lepidlo na plasty

Dvousložkové lepidlo se skládá ze dvou složek. Taktéž se můžete setkat s označením epoxidové lepidlo.

Jeho princip je velmi jednoduchý, u obou složek dojde k chemické reakci. Lepit se s ním proto dají především tvrdé materiály. Dvousložkové lepidlo je určeno na plasty PP a PE. Tento typ lepidla neumí vytvořit pružný spoj.

Voděodolné lepidlo na plasty

Další specifickou možností je voděodolné lepidlo na plasty, které je doporučeno pro lepení tvrdých i měkčených plastů. V tomto sortimentu jsou k dispozici i univerzální produkty vhodné pro lepení různých materiálů. Lepidla z tohoto segmentu rovněž bývají vhodná na polyester nebo metakrylát.

Kromě vody takto slepený povrch odolá i působení olejů, ředěných kyselin a louhů. Dokonce je vhodné pro teplotní rozmezí od -30 °C až do 90 °C.

Silikonové lepidlo na plasty

V tomto případě se jedná o speciální typ neutrálního tmelu, který je vhodný na lepení polykarbonátových materiálů. Je možné jej využít prakticky na jakékoli materiály, které nejsou porézní. Lepidlo má velice dobrou přilnavost.

Charakteristické je vytvoření mimořádně odolného spoje, který je odolný také vůči UV záření. Stejně tak odolává potenciální degradaci vlivem stárnutí.

Lepidla na kov

Co se týče lepidel na kov, dominantní je hlavně tento segment:

Dvousložkové lepidlo na kov

Dvousložkové lepidlo na kov se jinak nazývá epoxidové. Tato lepidla se skládají ze samotného lepidla a plniva. Ty se musejí smíchat, aby došlo k požadované chemické reakci. Samostatnou kapitolu tvoří polyuretanová dvousložková lepidla pro průmyslové využití.

Epoxidové lepidlo na kov je moderním typem výrobku, který vytváří maximálně pevný spoj. Nejmodernější verze jsou pak na bázi polykarbonátu, s nimiž se navíc i rychle a jednoduše pracuje.

Lepidlo na dřevo

I lepidla na dřevo mají několik kategorií:

Disperzní lepidlo na dřevo

Obecně jsou disperzní lepidla výrobky na bázi vody. Ke zpevnění dochází právě po jejím odpaření. Disperzní lepidla se skládají ze dvou hlavních složek – té disperzní (voda) a dispergované neboli polymerní, tedy samotného lepidla.

Disperzní lepidla na dřevo se používají hlavně pro lepení velkých ploch z měkkého dřeva. To je poměrně snadný úkol, neboť lepidlo se absorbuje do vláken dřeva.

Polyuretanové lepidlo na dřevo

Tato skupina lepidel je typická svou tekutou formou. Polyuretanová lepidla na dřevo jsou naopak oproti kategorii disperzních lepidel vhodná pro lepení tvrdých dřev, kde disperzní lepidlo často svůj úkol splnit nezvládne.

PU lepidlo na dřevo se vyznačuje typicky krátkou dobou potřebnou pro schnutí a vysokou lepící silou. Podle označení D2 až D4 můžete také určit voděodolnost lepidla.

Epoxidové lepidlo na dřevo

Epoxidová lepidla jsou dvousložková. Vytvrzení u nich probíhá smícháním pryskyřice a tvrdidla. Patří k nejčastěji používaným lepidlům. Dělí se na kategorii lepidel polyuretanových a polyvinylacetátových.

Epoxidové lepidlo je vhodné pro lepení různých druhů materiálů, tedy například dřeva a kovu. Spoj je odolný proti vlhkosti a výhodou je rovněž rychlé vytvrzení.