Ostatní

Money ERP – Skladová evidence nejen pro velké e-shopy

Money ERP – Skladová evidence nejen pro velké e-shopy

Informační systém Money ERP pomáhá firmám se zefektivněním skladového hospodářství již více než 16 let. Za tu dobu jej využila více než tisícovka společností, která tak do rukou dostala nástroj umožňující optimalizovat skladové zásoby či zrychlit vyskladnění objednávek – právě to jsou hlavní důvody, proč začít využívat skladovou evidenci Money ERP. Ta v neposlední řadě dokáže napomoci i s nastolením pořádku ve skladu.

Primárně Money ERP cílí na e-shopy, neboť používání tohoto nástroje společně s provozem internetového obchodu dává největší smysl. Umožní totiž efektivněji řídit reklamace či zrychlovat výdej zboží, a zároveň je použitelný jako administrační nástroj. Budete si tak moci kupříkladu ověřovat, kolik jakého zboží máte na skladě.

Mezi další funkce Money ERP patří i možnost nechat si automaticky generovat data a reporty nabízející manažerský pohled na věc. Výsledkem zapojení tohoto IS by tak mělo být zautomatizování firemních procesů a optimalizace nákladů.

Automatické hlídání stavu zásob

Nyní se pojďme blíže podívat na modul Sklady, který je středobodem skladové evidence Money ERP. Ten umožní vaší společnosti evidovat veškeré zboží i materiál na skladu, provádět všechny potřebné uzávěrky a inventury či hlídat stav zásob. A to nejenom manuálně, nýbrž jednou z funkcionalit tohoto modulu je i automatické hlídání stavu zásob.

Díky němu tak budete mít garantováno, že se vám nikdy neztenčí zásoby pod vámi definovanou hranici. Tu lze samozřejmě nastavit pro každé zboží zvlášť, navíc rozlišovat můžete též mezi nastavenými hodnotami pojistných a obratových zásob.

Ve stejném modulu lze taktéž nastavit reakci Money ERP na pokles zásob pod minimální množství. Suma sumárum tak získáte dokonalý přehled o zásobách, těch aktuálních i předpokládaných, zásluhou čehož zamezíte situaci, kdy byste nebyli schopni zrealizovat rozsáhlou objednávku.

Skladové uzávěrky a inventury

Vytvoření skladové uzávěrky je v Money ERP snadné a proveditelné kdykoliv, kdy ji budete zrovna potřebovat. Jakmile je skladová uzávěrka úspěšně vytvořena, tak dojde k uzamčení stavu zásob, aby do něj již nebylo možno zasahovat, a zároveň se vytvoří nové období pro generování dalších uzávěrek. Vítanou funkcí je možnost uzávěrku kdykoliv zpětně zrušit.

Krom skladové uzávěrky máte v modulu Sklady rovněž možnost snadno a rychle zpracovat inventuru se vším všudy, co k ní patří – tedy od zaúčtování inventury až po vytvoření korekčního dokladu upravujícího rozdíl mezi zaevidovaným zbožím a reálným fyzickým stavem zásob.

Vykazování EKO-KOM či Intrastat

Důkazem, že se skladová evidence Money ERP snaží myslet opravdu na všechno je skutečnost, že si s ní poradíte i v případě, kdy vaše společnost produkuje obaly, které následně musí podléhat ekologické likvidaci. Tyto obaly totiž stačí jednoduše zanést do systému, přiřadit je k jednotlivým položkám, a jakmile dojde k jejich zpracování, tak vás systém nejenom upozorní, že je potřeba je zlikvidovat, ale zároveň vám připraví i všechny potřebné podklady pro EKO-KOM výkaz.

Stejně tak je možnost si nechat tímto programem během pár vteřin vytvořit výkaz Intrastat pro celní správu, jenž je potřebný v případě, že vyvážíte, případně dovážíte zboží nad zákonem stanovenými limity.