Ostatní

Proč dnes houkají sirény

Proč dnes houkají sirény

Určitě i vy jste už někdy zaznamenali během středy z rozhlasu informaci o tom, že bude následovat zkouška sirén. Poledne poté opravdu protíná charakteristický tón.

Mnozí z nás se nad tím příliš nezamýšlí a naučili se sirény brát jako samozřejmou součást všedních dní. Ale napadlo vás k čemu vlastně tato pravidelná procedura slouží? A víte, že existují i výjimky, kdy zkouška sirén neproběhne? Kdy k tomu dochází a proč?

  • Zkouška sirén probíhá většinou první středu v měsíci ve 12:00 hodin.
  • Slouží k ověření funkčnosti systému varování obyvatelstva.

Kdy probíhá zkouška sirén

Pravidelně se zkouška sirén realizuje už od roku 2002 obvykle každou první středu v měsíci mezi 12:00 a 12:15 A to na základě vyhlášky Ministerstva vnitra ČR. Na starost ji má Hasičský záchranný sbor České republiky, který za systém zodpovídá.

Česko se tak řadí mezi evropské premianty. Podobně často se sirény testují třeba v Rakousku, například Norsko zkoušku provádí jen 2× za rok.

Zcela výjimečně však může být zkoušení přerušeno i u nás. Děje se to v situacích, kdy by mohla zkouška sirén vyvolat paniku. Sirény se tak odmlčely například loni 1. dubna, 6. května a 4. listopadu, když v tuzemsku platil nouzový stav v souvislosti s pandemií koronaviru.

Sirény se aktivují dálkově z operačních a informačních středisek Hasičských záchranných sborů v jednotlivých krajích. Dvakrát za rok se aktivace varovných prvků prověřuje též hromadně z operačního střediska Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.

K čemu sirény slouží

Sirény mají zajistit včasné varování v případě ohrožení. V Česku je to zajištěno sítí poplachových sirén, která je tvořena rotačními a elektronickými sirénami a místními rozhlasy.

Zkouška sirén tak prakticky slouží k ověření provozuschopnosti celého systému. Pokud se zaposloucháte pozorně, zjistíte, že se provádí 140 sekund dlouhým nekolísavým tónem. Ten mají na starost starší rotační sirény.

Kromě samotného signálu je testování doplněno jednoduchým hlášením: „Za několik minut proběhne zkouška sirén.“ Upozornění může probíhat i v angličtině, němčině a ruštině. To slyšíte díky moderním elektronickým sirénám.

Skutečné varování by pak mělo podobu přerušovaného tónu. Ten se může opakovat až 3× za sebou v intervalu přibližně 3 minut. Opět by pak byl doplněn i hlášením, které upřesní charakter hrozícího nebezpečí. Další podrobnosti by pak obyvatelům měla sdělit Česká televize či Český rozhlas.