Ostatní

Jak nakreslit rodokmen

Jak nakreslit rodokmen

Vytvořit si vlastní rodokmen může být poměrně zábavnou kratochvílí, která nám umožní zapátrat po vlastních kořenech, zjistit, kdo jsme, odkud pocházíme a kdo byli naši předkové.

Současně tím můžeme cenné informace předat nejmladší generaci a uchovat informace o tom, kdo jsme byli my, také pro své potomky a generace následujících po nich. Co potřebujete k tomu, abyste si rodokmen mohli vytvořit a jak na to?

  • Informace o svých předcích můžete čerpat z oblastních archivů.
  • Čím více informací budete mít, tím zajímavější váš rodokmen bude.
  • Rodokmen lze nakreslit v podobě stromu ručně nebo vytvořit na počítači.

Jak začít zpracovávat informace k rodokmenu

K tomu, abyste mohli začít, je především potřeba mít dostatek informací o své rodině. Optimálně nejméně tři generace nazpět před vaším narozením. O těchto svých předcích byste měli znát základní údaje, tedy jméno a příjmení, datum narození a datum úmrtí.

Stejně tak se musíte rozhodnout, jak podrobně budete zpracovávat příbuzenské vazby. Do zobrazení lze zahrnout všechny příbuzné, ale také vynechat manžele a manželky, které už neřadíte ke svým pokrevním příbuzným.

Čím více informací budete mít, tím bude celý rodokmen bohatší a ve výsledku i informačně zajímavější. Svoje předky můžete začít hledat v oblastních archivech, které mají digitalizované matriční knihy.

Jak nakreslit rodokmen ručně

Základní podobou je strom, v němž je do značné míry i symbolické vyjádření kontinuity daného rodu. Ten si můžete nakreslit sami a postačí vám k tomu jen obyčejná tužka a papír.

Ti kreativnější z vás mohou samozřejmě svůj strom dovést k dokonalosti. Namísto schematické kresby tužkou jej můžete rovnou vyvést v barvách a doplnit fotografiemi členů rodiny – využít můžete například služeb profesionálních fotografů. U již nežijících příbuzných, jejichž fotografie k dispozici nemáte, se je můžete pokusit i nakreslit sami podle vzpomínek starších členů rodiny.

Postupujte vždy od kořenů, tedy od nejstarších příbuzných, až k současnosti. Pomyslnými nejmladšími větvemi budete vy, případně vaše děti.

Jak nakreslit rodokmen na počítači

V době moderní je možné začít si vlastní rodinný „strom“ vytvářet i na počítači. Vytvoření genealogické tabulky je s vhodným software otázkou okamžiku i tehdy, pokud jej rozvětvíte do několika generací.

Za jeden z nejlepších programů je například považován Family Tree Builder, který je navíc zcela zdarma. Známou je také služba MyHeritage, která vám umožní rodokmen vytvořit dokonce online. Výhodou této služby je i online dostupný archiv, ve kterém můžete začít zjišťovat další informace.