Bydlení a zahrada

Oprava dvoutlačítkového splachování: jak na to 2024

Oprava dvoutlačítkového splachování: jak na to 2024

Pokud se potýkáte s nefunkčním dvojtlačítkovým splachováním, nemusíte ihned volat instalatéra. Tento průvodce vám krok za krokem ukáže, jak můžete problém vyřešit sami. Základem je porozumění tomu, jak systém funguje a jaké nástroje budete potřebovat k jeho opravě.

Nákup náhradních dílů a nástrojů

Začněme nákupem potřebných nástrojů a náhradních dílů. Při opravě dvoutlačítkového splachovacího mechanismu budete potřebovat kleště, plochý šroubovák a ručník. Tyto nástroje vám pomohou vyměnit poškozené části.

Vypnutí vodního přívodu

Prvním krokem je vždy vypnutí vodního přívodu k vaší toaletě. Pokud má vaše toaleta izolační ventil, můžete vodu vypnout, aniž byste museli zastavit přívod vody do zbytku domu. Pokud takový ventil nemáte, budete muset vodu vypnout u hlavního kohoutku, obvykle umístěného pod kuchyňským dřezem.

Otevření nádržky a demontáž starého systému

Odstraňte víko nádržky a odpojte napouštěcí trubici. Vypusťte vodu z nádrže, aby bylo možné ji bezpečně odstranit. Starý splachovací ventil odstraňte odšroubováním a vyčištěním místa, kde byl připevněn. Zkontrolujte stávající těsnění a podle potřeby jej nahraďte novým.

Instalace nového splachovacího mechanismu

Nainstalujte nový splachovací mechanismus, který může být flexibilní nebo horní dvoutlačítkový model podle typu vaší toalety. Důležité je správně umístit nový těsnící kroužek a zajištění, aby nový ventil správně seděl v otvoru nádržky.

Nastavení hladiny vody

Pro správnou funkci dvoutlačítkového splachování je klíčové správné nastavení hladiny vody. Ujistěte se, že hladina vody je nastavena vysoko dost nad ovládacími okny splachovacího ventilu, aby se zabezpečilo efektivní plnění i poloviční splachování. Při potřebě můžete přizpůsobit nastavení pomocí zeleného a modrého otočného kolečka, které regulují množství vody použité při každém spláchnutí.

Zkouška a úpravy

Po instalaci nového splachovacího mechanismu a zapojení vodního přívodu zkontrolujte, zda vše funguje jak má. Spláchněte několikrát, aby se ujistilo, že nejsou žádné úniky vody a že splachování pracuje správně. Prověřte také nastavení plaváku a přizpůsobte ho tak, aby nepřekážel dalším komponentům v nádržce.

Nahrazení tlačítek

Zaměřte se na správné umístění nového tlačítka splachování. Tlačítko by mělo být snadno přístupné a jeho instalace jednoduchá. Zkontrolujte, zda jsou všechna tlačítka správně připojena a funkční.

Závěrečná kontrola

Po dokončení všech kroků a opětovné instalaci nádržky provedete finální kontrolu. Ujistěte se, že všechny šrouby jsou pevně utažené a že nádržka je správně připojena k toaletě bez jakýchkoliv netěsností. Konečný test splachování vám ukáže, zda je vše správně nastaveno a toaleta je připravena k opětovnému používání.