Zdraví a krása

Okysličení krve hodnoty

Okysličení krve hodnoty

Podíl kyslíku v krvi je důležitým ukazatelem, který vypovídá o aktuálním zdravotním stavu člověka a může být velmi dobrým indikátorem zvládání zátěže, zejména začínáte-li s nějakým sportem nebo chcete sledovat svůj výkon a působení zátěže na organismus. K měření okysličení, resp. saturace krve se používá speciální měřidlo – tzv. oxymetr. Běžné oxymetry měří saturaci periferní (SpO2), tedy okysličení v končetinách. Informace, kterou takto získáme, může být směrodatná při cvičení, ale také referovat o rizicích při plicním onemocnění.

Co je okysličení krve a jak se měří

Saturace krve se stanoví v procentech a v podstatě určuje množství kyslíku navázaného na hemoglobin. Standardně lze saturaci krve měřit dvěma základními způsoby – neinvazivním a invazivním. Neinvazivní metoda je spíše orientační a využívá se právě pro sportování, invazivní metody se aplikují především pro potřeby medicínské diagnostiky.

Měření saturace krve

Měření saturace krve je realizováno oxymetrem. Neinvazivní metoda se provádí prosvětlením artérií a následným měřením absorbance (podle intenzity je pak možné určit, do jaké míry je krev okysličená). Tato metoda se označuje právě jako periferní se zkratkou SpO2. Invazivní měření saturace krve využívá metod dechových nebo pomocí zavedení katetru, je mnohem přesnější a stanovuje tzv. arteriální (tepennou nebo žilní) saturaci.

Hodnoty saturace krve

Naměřené hodnoty okysličení krve jsou indikátorem okamžitého zdravotního stavu jedince – míra kyslíku vázaného v krvi ovlivňují celkovou fyzickou, ale i psychickou pohodu, jelikož se jedná o látku, kterou potřebují v podstatě všechny tělesné orgány ke svému fungování. Normální hodnota okysličení krve se pohybuje kolem 98 %, začne-li klesat, měli byste se mít na pozoru, a to zejména pokud klesne pod 95 %. Hodnoty saturace krve tedy indikují:

Hodnoty saturaceVýznam
95-85 %snížený obsah kyslíku, tělo dýchá zrychleně
85-75 %nedostatek kyslíku, projevuje se zlepšením nálady (nedostatek kyslíku začíná ovlivňovat funkce mozku)
75-60 %výrazný nedostatek kyslíku, projevuje se náhlým zhoršením nálady a nevolností
méně než 60 %velmi nízká hladina kyslíku, jedinec může upadnout do bezvědomí

Pokud se tedy začne snižovat hodnota okysličení krve, je dobré zastavit aktuálně realizovanou činnost a pořádně si odpočinout a nepřeceňovat své síly.