Bydlení a zahrada

Nízké pH v bazénu

Nízké pH v bazénu

Mít na zahradě vlastní bazén v dnešní době již není žádným velkým luxusem zejména s možností využití větších nafukovacích či nadzemních modelů. Soukromý bazén je výhodný především při sparných dnech, kdy je osvěžení velmi příjemné, plavání navíc uvolňuje napnuté svaly a celkově pomáhá relaxaci organismu. Aby bylo ovšem koupání v bazénu pohodlné, je nutné udržovat ve vodě správné pH, které zajistí, že se v něm nebudou množit mikroorganismy či se voda nestane jinak závadnou.

Správné pH vody v bazénu

Hodnota pH vody v bazénu by měl být neutrální, tzn. pohybovat se kolem hodnoty 7,0. Konkrétní pH vody lze změřit jednoduše pomocí měřicích tablet (případně také lakmusových papírků, toto měření je však zpravidla poměrně nepřesné), kapkových nebo elektronických pH metrů. Bezproblémové hodnoty zahrnují rozsah 6,8 až 7,4, hodnoty pod 6,8, tedy nízké pH, identifikují kyselé prostředí, hodnoty nad 7,4 pak zásadité. Ať už se pH vody drží dlouhodobě na nízkých či vysokých hodnotách, je to vždy špatně a měli bychom se snažit jej opět vrátit do neutrální úrovně.

Výkyvy pH vody v bazéně

Je-li hodnota pH vody v bazéně příliš vysoká, znamená to, že obsahuje větší podíl solí, které nejenže způsobují nepříjemné podráždění pokožky, ale také podporují tvorbu vodního kamene, jež může způsobovat zanášení filtrace nebo poškození technického zázemí. Výkyvy směrem dolů, tedy k nízkému pH, jsou pak žádoucí ještě méně, jelikož postupně vytváří prostředí pro rozmnožování mikroorganismů. Hodnoty snižujícího se pH jsou spojeny se specifickými důsledky, které zahrnují:

hodnota pHPopis
pH 6,8neutrální, voda je v pořádku a pro koupání vyhovující
pH 6,8 – 6,5v tomto rozsahu je bazénová voda ještě přijatelné kvality, může však již nabývat nežádoucí zápach
pH 6,5 – 6toto rozmezí je spojováno s úbytkem volného chlóru ve vodě, ten se v ní nachází pouze ve formě chlóru vázaného, který dráždí oči, a navíc způsobuje degradaci plastových produktů, a to nejen vybledáváním jejich barev, ale celkovým rozkládáním
pH nižší než 6,0vytváří prostředí příhodné pro množení mikroorganismů a výskyt řas, vzhledem k vysoké kyselosti v tomto případě dochází postupně ke korodování kovových částí

Naměříte-li příliš nízkou hodnotu pH vody v bazénu, je na místě provést její zvýšení na neutrální hodnoty, a to prostřednictvím příslušné bazénové chemie.