Nezařazené

Na co má manželka nárok při rozvodu

Na co má manželka nárok při rozvodu

Rozvod je mimořádně nepříjemnou životní událostí. Spojena jsou s ním i některá práva a nároky. Týkají se hlavně společného majetku, případně i potomků, jestliže v manželství jsou.

Mnohdy se navíc nevyplatí úplně se spoléhat na to, že se s protistranou na vypořádání všech společných závazků jednoduše a rozumně domluvíte. Zjitřené emoce mohou způsobit, že představa o zdárném ukončení manželství poněkud drhne. Hodí se tedy vědět, jak se dívají na rozvod zákony. Na co má manželka v případě rozvodu nárok?

  • Vypořádat je nutné majetek v podobě společného jmění manželů.
  • Rozvádějící se pár se musí domluvit na péči o děti.

Jak je to s alimenty

Jsou-li v manželství děti a je jim méně než 18 let, je nutné se primárně dohodnout na péči o ně. Je tedy nutné zvolit formu péče (střídává, společná nebo výlučná).

Dalším bodem bude placení výživného. Tomu se rodiče nemusejí vyhnout ani v okamžiku, kdy se domluvili na společné či střídavé péči. Jde o obranu před tím, aby dítě mělo u jednoho z rodičů výrazně odlišnou životní úroveň.

Na výživné navíc nemusí vzniknout nárok pouze společným potomkům, ale za určitých okolností také manželce. Pakliže si manželka nebude schopna vlastními silami zajistit své životní potřeby a bude vinou rozvodu strádat, může jí být přisouzeno výživné až na dobu 3 let.

Tato neschopnost však musí pramenit z manželství a je též vhodné upozornit, že po rozvodu se již nijak striktně nepřihlíží k tomu, že by bývalí manželé měli mít zcela shodnou životní úroveň.

Co je společné jmění manželů

Dále je nutné si uvědomit, že manželství s sebou nese i specifický typ majetkového uspořádání, které se nazývá společné jmění manželů.

Do něj spadá veškerý majetek, ale i dluhy, které pár nabyl za dobu trvání manželství. Jde tedy o svébytný typ spoluvlastnictví. Rozvodem, a tedy ukončením manželství společné jmění manželů jednoduše zaniká.

Společné jmění manželů je nutné po rozvodu vypořádat. Ideální je, pakliže se na tomto dokážete se svým exmanželem dohodnout. Pokud to není možné, je zapotřebí podat soudu návrh na vypořádání společného jmění manželů.

Nedojde-li k tomu do 3 let, počítá občanský zákoník s tzv. fikcí vypořádání. Ta jednoduše kalkuluje s myšlenkou, že věci movité jsou ve vlastnictví toho, kdo je užívá, zatímco nemovitost je vlastněna formou podílového spoluvlastnictví a podíly jsou shodné.