Cestování

Neplacené úseky dálnice

Neplacené úseky dálnice

Dálnice je rychlostní silnice nejvyšší třídy, která je navržena tak, aby bylo možné po jejím povrchu a trase jezdit zvýšenou rychlostí (nejvyšší povolená hodnota je 130 km/h v mimoměstských úsecích). Tomu je uzpůsobeno nejen spádování a poloměr oblouků, ale také údržba a správa. Vysoká rychlost a krátká doba překonávání velkých vzdáleností jsou tak nutně vyváženy právě náklady na provoz, jež nutí správní orgány vstup na tento typ silnice zpoplatnit Správná údržba je totiž nezbytná zejména z hlediska rizik spojených rychlou jízdou.

Nezpoplatněné úseky dálnice

Do roku 2016 bylo zpoplatněno užívání všech úseků dálnice, to se ovšem změnilo s cílem dosáhnout odlehčení městské dopravě. V současné době je tak možné využívat některé úseky dálnice bez dálniční známky, přičemž se zpravidla jedná o úseky, které se nachází na okruzích velkých měst (úleva městské dopravě) nebo na příjezdu ze zahraničí (zejména z důvodu nákupu krátkodobé dálniční známky). Takový úsek dálnice bývá označen značkou Dálnice doplněnou dodatkovou tabulkou Bez časového poplatku. Nezpoplatněnými úseky tuzemských dálnic jsou:

Název dálniceÚsek dálnice
D0městský okruh hlavního města Prahy
D1v oblasti velkých měst, tedy na příjezdu do Prahy, Brna, Ostravy a obchvat Kroměříže
D2na výjezdu z Brna a krátký úsek ve směru z Rakouska
D3v okolí Českých Budějovic a u větších měst
D4u Písku
D5obchvat u Berouna a u Plzně
D6výjezd z Prachy, úsek mezi Chebem a Karlovými Vary, obec Lubenec
D7výjezd z Prahy, úsek mezi Louny a Chomutovem
D8kolem státní hranice (úseky se liší dle směru)
D9zcela zpoplatněná
D10výjezd z Prahy, v okolí Mladé Boleslavi
D11výjezd z Prahy a u Hradce Králové

Kromě uvedených se nachází ještě několik neplacených úseků na dálnicích D35, D48, D52 a D55.

Zpoplatnění využívání dálnice

Poplatky za využívání dálnice platí jak osobní, tak nákladní automobily (případně jiné dopravní prostředky, které splňují podmínky pro vstup a jízdu po dálnici), přičemž je možné si vybírat mezi krátkodobými (zpravidla týden či deset dnů) nebo dlouhodobými (zpravidla rok) dálničními známkami. Známka se vždy kupuje na konkrétní státní poznávací značku a není přenosná. V současné době již nemá podobu nálepky, ale dostupná je výhradně dálniční známka elektronická, která platí pro všechny dálnice provozované na území České republiky.