Moderní myčky jsou obvykle vybaveny pokročilými technologiemi, jejichž úkolem je zajistit dlouhodobý bezvadný, šetrný a také bezpečný provoz. Jelikož se jedná o zařízení, které je napojené na odpadní rozvody a přívod vody (obdobně jako pračka), bývá myčka opatřena pojistnými systémy, které jednak oddělí rozvody vody a elektřiny, jednak zabrání případnému úniku vody. K tomuto účelu slouží diagnostický systém, který ve chvíli, kdy nastane porucha, provoz myčky zastaví a informuje o standardizovaném problému přímo na displeji.

Hlášení chyb u myček Philco

Sortiment myček Philco je poměrně široký, pod touto značkou lze nalézt celé spektrum modelů s příjemným designem a velmi dobrým technologickým provedením. Součástí vybavení myček Philco je i propracovaný řídicí software se zabudovanou diagnostikou se standardizovanými chybovými kódy. U myček Philco je možné narazit na dva typy kódování chyb, a to buď s označením F (failure), anebo s označením E (error). Logika chybových kódů je popsána v uživatelském manuálu zařízení.

K čemu slouží chybové hlášení

Závady, které mohou na myčkách Philco nastat, jsou dvojího charakteru. Obecně se jedná o závady, které:

  • je uživatel schopen odstranit sám správným provedením některých úkonů
  • vyžadují servisní zásah

V případě, že je provoz myčky zastaven a nelze jej dále spustit, nebo je slyšet atypický zvuk, či mytí nedosahuje požadované kvality, obvykle se nejedná o technickou závadu, která vyžaduje kontaktování servisu. Pokud se ovšem na displeji objeví chybové hlášení, volá se servisní pracovník prakticky vždy, kód chyby mu pomáhá udělit si představu, co se se zařízením stalo.

Kód chyby E2

Jednotlivé chybové kódy jsou spojeny vždy s určitou komponentou nebo technologickým okruhem. Kód E2 u myček značky Philco znamená chybu na ventilu přívodu vody. Tento problém není možné vyřešit uživatelem, aniž by byla porušena záruka a vyžaduje zásah autorizovaného servisu. Přehled jednotlivých chybových hlášení uvádí následující tabulka.

Kód chybyPopis
E1Otevřená dvířka při provozu spotřebiče
E2Chyba na ventilu přívodu vody
E3Chyba systému vypouštění vody
E4Chyba teplotního senzoru
E5Únik vody ze spojů myčky (přetékání)
E6Únik vody ze spojů myčky (bez přetečení)
E7Chyba ohřevu vody (abnormální teplota)
Další články