Mezi domácími spotřebiči mají myčky specifické místo, které si postupně budují jako zařízení, jež nejenže zvyšují komfort bydlení a šetří čas, ale také umožňují šetřit zdroje a environment. Používání myčky je poměrně intuitivní, zejména díky pokročilému systému řízení s integrovanou diagnostikou, jejímž prostřednictvím lze snadno identifikovat často se vyskytující problémy na důležitých technologických komponentách. Tento systém obvykle pracuje s chybovými kódy, jež usnadňují servisnímu technikovi orientaci v problému.

Chybové kódy a diagnostika závad

Závada se na domácím spotřebiči nemusí nutně projevit nemožností zahájit mycí proces a velmi často se může jednat o skrytý problém, který dříve či později může způsobit závažné problémy až úplnou ztrátu funkčnosti. Pro tyto účely jsou jednotlivé technologické součásti myček opatřeny snímači, které informují řízení o abnormálním provozu. Závada na konkrétní součásti je pak označena specifickým kódem. Chybové kódování myček značky ECG využívá označením písmenem E a číslice.

Typy závad na myčkách ECG

U myček, obdobně jako u jiných spotřebičů, se závady dělí na dvě hlavní kategorie, a to:

  • závady funkční
  • závady technické

Funkční závady zpravidla souvisí s účelem spotřebiče a mohou mít jednoduchý důvod, který je uživatel schopen odstranit bez pomoci servisní podpory. Technické závady jsou obvykle složitější a často zásah technika vyžadují, a právě technické závady bývají označeny chybovým hlášením. Za funkční závady jsou u myček ECG považovány problémy spojené s nedostatečným odstraněním nečistot po ukončení mycího cyklu, nezvyklý hluk nebo nemožnost spuštění myčky. Technické závady zaznamenává diagnosticky systém a vrátí chybové hlášení, které neumožní mycí cyklus spustit.

Technická závada E2

U myček ECG je označuje chybový kód E2 technickou závadu na přívodu vody. Obdobně jako u ostatních kódů, i u tohoto je nutné pro znovuzprovoznění myčky zavolat servisního technika, nahlásit mu kód chyby a počkat na opravu, kterou provede osobně. Ostatní chybové kódy jsou uvedeny v následující tabulce.

KódPopis
E1Dvířka myčky otevřená během provozu
E2Závada přívodu vody
E3Závada odčerpávání vody
E4Závada na snímači teploty
E5Přetečení nebo únik vody
E6Únik vody
E7Chyba při ohřevu vody
Další články