Bydlení a zahrada

Kotle 3. emisní třídy po roce 2022

Kotle 3. emisní třídy po roce 2022

Počínaje rokem 2022 mohou být v provozu pouze kotle na tuhá paliva ve 3. emisní třídě. Co to prakticky znamená?

Od září 2022 začíná výměna kotlů

Vyměnit kotle bude nezbytná z titulu zákona o ochraně ovzduší. Lhůta pro výměnu byla stanovena na 1. 9. 2022. Po tomto datu bude možno topit tuhými palivy sice i nadále, ale pouze v kotlích splňujících nařízení Evropské komise č. 2015/1189.

Původní kotle 1. a 2. emisní třídy již budou zakázány. Prakticky to znamená, že používat se budou moci kotle 3. třídy, což jsou většinou ty, které jsou vyrobeny po roce 2000.

Stejně tak se budou muset vyměnit:

  • kotle, které emisní třídou nejsou označeny
  • kotle vyrobené svépomocí domácími kutily

Toto rozdělení jednotlivých zařízení vyplývá z jejich účinnosti a emisí. Měří se dle 100 % a 30 % jmenovitém výkonu a dle dosažených měřených výkonů.

V budoucnu se navíc výměna dotkne rovněž:

  • atmosférických plynových kotlů
  • starých plynových kotlů
  • turbo kotlů

Už nyní zákaz platí pro atmosférické kotly i na plynové kotlů a domácí turbo kotle nižší emisní třídy. Tyto kotle už se oficiálně neprodávají, výrobci je nahradili moderními plynovými kondenzačními kotly.

Kotle 3. emisní třídy končí

Kotle na tuhá paliva 3. emisní třídy už v současnosti není možné koupit. Nyní je tedy již na dohled okamžik, kdy tato zařízení již nebudou moci být oficiálně dále ani v provozu. Nikdo už vám na ně tedy oficiálně nevystaví revizní zprávu.

Myšlenka výměny vyplývá z nutnosti akceptování nových ekologických standardů. Starší kotle produkují vyšší množství CO2. Jsou tedy neekologické a současně ři provozu mimořádně neefektivní.

Cílem tedy, pozor, není, zcela zakázat topení uhlím, nýbrž z něj učinit ekologičtější způsob vytápění. Legislativa primárně zakáže topení kotlem 1. a 2. bez ohledu na to, zda v nich jejich majitelé topí dřevem nebo uhlím. Pokud stanovenou povinnost porušíte, vyplývá z toho riziko pokuty, a to až ve výši 50 000 Kč.

TermínZákaz prodejeZákaz provozování
1. 1. 2014kotle 1. a 2. emisní třídy 
1. 1. 2018kotle 3. emisní třídy (povolena pouze 4. třída a vyšší) 
1. 9. 2022 zákaz provozu kotlů 1. a 2. emisní třídy (nově pouze kotle na tuhá paliva minimálně 3. emisní třídu, tedy kotle vyrobené po roce 2000)