Větší bazény je nutné napojovat na filtraci, která kontinuálně odstraňuje nečistoty a cizorodé látky z bazénové vody. K tomu účelu se využívá klasických částicových filtračních materiálů, především písku. Písek se do filtrační nádoby dává v předepsaném objemu a je nutné se o něj starat tak, aby dlouho vydržel (při správné péči jedna náplň vydrží až 5 let). Jak tedy písková filtrace funguje, jak ji zprovoznit a udržovat?

Písková filtrace do bazénu

Písková filtrace je externí zařízení s vlastním čerpadlem, které je možné připojit k bazénu a zajistit tak neustálou obměnu a pročišťování vody. Filtraci tvoří nádoba, pohon a hadice, které se instalují na bazén a jimiž voda kontinuálně proudí. Nádoba filtrace je naplněná filtračním materiálem (médiem), nejpoužívanějšími jsou:

  • křemičitý písek
  • filtrační sklo (skelná drť)
  • zeolit

Jednotlivé typy filtračních médií se vyznačují specifickými vlastnostmi, jež jsou uvedeny v následující tabulce. Jednotlivé typy médií se mezi sebou liší velikosti zrn a šířkou frakce, ale také absorpčními schopnostmi, tvarem zrn či hmotností. Jejich filtrační schopnosti i požadovaný objem/hmotnost se tedy různí.

MédiumVelikost částicBaleníŽivotnost
Křemičitý písek0,6-1,2 mm25 kg4-5 let
Filtrační sklo0,5-1 nebo 1-2 mm21-25 kg5-6 let
Zeolitrůznénavážka6-8 let

Kolik použít filtračního média

Množství filtračního média, které se má do filtrace před jejím použitím dát, se odvíjí jednak od velikosti nádoby, jednak od jeho typu. Médium se do filtrační nádoby přidává buď objemově, nebo váhově. Pokud je přídavek objemový, bývá na filtrační nádobě uvedená ryska označující přesný (nikoliv maximální) objem média. Není-li nádoba ryskou označená, bývá v uživatelském návodu uvedena přesná hmotnost, která je potřeba. Jak objem, tak hmotnost se udává pro křemičitý písek, chcete-li použít jiné médium, je jeho množství nutné přepočítat.

Další články