Ostatní

Když se dědicové nedohodnou

Když se dědicové nedohodnou

Po smrti blízké osoby nastupuje na řadu rozdělení aktiv a pasiv, které po zesnulém zůstaly. Dědické řízení je často velmi složitým a citlivým procesem, který vyžaduje spoluprací mezi dědici. Bohužel se velmi často stává, že dědicové nedokážou dojít ke shodě a dostávají se tak do patové situace. Co se tedy stane, když se dědicové nedohodnou? Český zákon nabízí několik možností, jak tuto situaci řešit:

  • dohoda mimosoudní cestou
  • mediace či rozhodčí řízení
  • soudní řízení
  • správce dědictví

Dohoda mimosoudní cestou

I když se vám nedaří mezi dědici dohodnout, zvažte případná výhody, které by pro vás mohli vyplynout, pokud byste přece jen společnou dohodu našli. Dědické řízení by tak pro vás bylo mnohem jednodušší, levnější a hlavně rychlejší. Dohoda musí být provedena v písemné formě a měla by obsahovat všechny podstatné náležitosti a skutečnosti týkající se dědictví.

Mohlo by vás také zajímat: Mohu vložit peníze do bankomatu jiné banky

Mediace či rozhodčí řízení

V případě, kdy se dědici nezvládnou dohodnout, mohou požádat o pomoc mediátora. Mediátor je neutrální osoba, která pomáhá dědicům najít uspokojivé řešení pro všechny zúčastněné. Rozhodčí řízení pak představuje proces, ve kterém se dědicové dohodnou na tom, že spor nechají rozhodnout třetí osobu (rozhodce), který vydá konečné rozhodnutí, ve kterém je opět přihlíženo k zájmům všech dědiců.

Soudní řízení

Soudní řízení je časově náročné a může být i finančně nákladné, avšak v některých případech je bohužel nevyhnutelné. Soud rozhodne o rozdělení dědictví a rozhodnutí je pak právně závazné pro všechny dědice.

Správce dědictví

Pokud se stále nedokážete dohodnout, je zde možnost požádat o jmenovaní správce dědictví. Úkolem správce je zastupovat a zajistit, aby bylo dědictví správně řízeno. Jeho úkolem je rozhodovat o běžných záležitostech spojených s dědictvím, a to s přihlédnutím k zájmům všech dědiců.

Zdroj: E-justice.europa.eu