Bydlení a zahrada

Jak zabudovat svahovky

Jak zabudovat svahovky

Každý zkušený zahrádkář ví, že svahovky neplní na zahradě nebo na terase pouze dekorativní funkci, ale jejich hlavním účelem je formování opravdové zahradní krajiny s výškami i hloubkami. Patrně nejběžnější je jejich funkce hlavní opory svahů. Jak co nejefektivněji svahovky zabudovat?

Příprava terénu

Při přípravě místa pro instalaci svahovek je nutné nejprve za pomoci lana nebo zahradní hadice vymezit průběh zdi a zpevnění svahu. Posléze se podle vyznačené čáry vykope asi 40 centimetrů zeminy. Na první, zhruba 15 centimetrů vysokou a kvalitně zhutněnou vrstvu drobného kameniva nebo štěrku, jež působí jako ochrana proti mrazu, se přidá nejméně 10centimetrová vrstva betonu.

Instalace svahových tvarovek

Instalace svahovek probíhá v několika krocích:

1.Do zavlhlého betonu se nejdříve položí nejspodnější řada. Tvarovky musí být zapuštěny zhruba do poloviny, čehož lze dosáhnout pryžovým kladivem. Mezi svahovkami je třeba zachovat šířku alespoň 5 milimetrů, čímž se vyrovnají rozměrové tolerance podmíněné výrobou.
2.Další řady se pokládají nasucho s přesazením dozadu.
3.Potenciální výškové rozdíly se vyrovnají posléze za využití malty nebo písku.
4.Závěrečný krok představuje nasypání zahradnického substrátu do konkrétních svahových bloků a zasazení vybraných rostlin.

Pozor na mráz!

Někteří zahrádkáři získali bolestnou zkušenost, když se po tuhé zimě museli vyrovnat se škodami, které na svahových tvarovkách napáchal silný mráz. Pro vyvarování se tomuto nebezpečí se doporučuje naplnit svahovky po usazení zhruba do jedné třetiny lávou nebo štěrkem.

Zabudování svahovek bez betonu

Když hrozí nebezpečí výronu spodní vody, odborníci doporučují umístit pod zasypávku vrstvu drenáže. Tím se zabrání možnému zborcení podloží a ohrožení stability zdi. Zásyp za stěnou by měl být až k drenáži vodopropustný, k čemuž je ideální hrubé kamenivo a další vrstva ve formě dusané zeminy.