Rodina a děti

Jak probíhá kontrola OSPOD

Jak probíhá kontrola OSPOD

Orgán sociálně právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) v České republice hraje klíčovou roli při ochraně práv a zájmů dětí. Jednou z důležitých funkcí, kterou OSPOD vykonává, je sociální šetření neboli kontrola. Sociální šetření se provádí v případech podezření na ohrožení zájmů a práv dětí. Jak taková kontrola pracovnic OSPOD probíhá? Důvod, proč musela pracovnice sociálních služeb navštívit domácnost, může být zásadní pro určení toho, jak kontrola bude ve výsledku vypadat. Nicméně, obecně lze říci, že průběh návštěvy je přibližně následující: Pracovnice přijde do domácnosti, projde celý byt, aby zjistila podmínky a poměry v rodině. Komunikuje s členy rodiny a dítětem.

Podnět sociálního šetření

Prvotní impuls k tomu, aby se pracovnice OSPOD vydala do domácnosti může být:

  • žádost/dožádání
  • oznámení (i anonymní)
  • vlastní úřední činnost OSPOD

Mohlo by vás také zajímat: Délka běžek pro děti

Místo sociálního šetření

Sociální pracovnice může provést šetření na různých místech s ohledem na danou situaci a její závažnost. Místem k šetření mohou být:

  • místo bydliště – domácnost rodiny
  • škola
  • nemocniční zařízení
  • jiné prostředí, kde se momentálně dítě nachází – např. zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Způsob šetření v domácnosti

V rámci šetření pracovnice OSPOD je pravděpodobné, že se podívá i na nečekaná místa, například do skříní, aby se přesvědčila, že dítě má dostatek oblečení pro danou roční dobu. Možná také nahlédne do lednice, aby ověřila, zda je v ní dostatek jídla, nebo zda je navařeno. Není neobvyklé, že se pracovnice přímo podívá do hrnce či do krabičky od másla, aby se ujistila, že obsahují skutečné potraviny. Pracovnice zjistí potřebné informace od všech členů v domácnosti a také od sousedů.

Je důležité si uvědomit, že každé šetření může probíhat jinak v závislosti na dané situaci a její závažnosti.

Zdroj: Ospod.cz