Ostatní

Jak dlouho žijí malí lidé

Jak dlouho žijí malí lidé

Kromě role genetiky je výška člověka do určité míry ovlivňována výživou a dalšími faktory během dětství a dospívání. Čím lepší je výživa, tím je vyšší pravděpodobnost dobrého zdraví a zároveň vyšší výšky daného jedince. Z toho plyne, že i předpoklad, že vyšší lidé by se teoreticky měli dožívat vyššího věku. Je ale založený na realitě? A jak dlouho žijí malí lidé v porovnání s vysokými?

Vědecké studie předpoklad nepotvrzují

Otázku ze samotného úvodu našeho článku si zodpovíme hned v prvních řádcích. Podle většiny dostupných studií totiž korelace mezi výškou a délkou života skutečně existuje, ale je přesně opačná. Malí lidé se tedy v obecnosti dožívají vyššího věku než lidé vysocí.

Mohlo by vás také zajímat: Nejméně kalorický alkohol

Jaké jsou důvody?

Možná si nyní kladete otázku, co k delšímu životu u lidí menšího vzrůstu vede. Odpověď bohužel není jednoznačná. Vědci se domnívají že by mohlo jít o některý z následujících faktorů:

  1. Nutnost vyššího kalorického příjmu u vyšších lidí
  2. Vyšší množství buněk u vyšších lidí, na které se mohou vázat karcinogeny
  3. Zmíněný vyšší počet buněk může být problematický z pohledu jejich náhrady ve stárnoucím těle

Je však nutné konstatovat, že žádné z těchto přesvědčení není definitivně potvrzené a jedná se do značné míry pouze o spekulace.

Vše je individuální

Na konec samozřejmě musíme konstatovat, že výše zmíněné fakty jsou pouze výtažkem z vědeckých studií. Jednak tak nemusí vždy tvořit dostatečně reprezentativní vzorek a navíc je nelze zcela univerzálně aplikovat na všechny případy. Určit, jak dlouho žijí malí lidé v porovnání s lidmi vyššího vzrůstu tedy explicitně a snadno není možné.

Zdroj: Healthline.com