Zdraví a krása

Jak dlouho žije alkoholik

Jak dlouho žije alkoholik

Nadměrná konzumace alkoholu má samozřejmě výrazně negativní vliv na zdraví člověka. Díky ní může nastat celá řada problémů, které mohou v některých případech ovlivnit i délku života. Jak dlouho žije alkoholik a jak intenzivní jsou dopady pravidelného příjmu alkoholu na lidské tělo? To si rozebereme v následujícím článku.

Alkoholismus není jediným aspektem

V úvodu je nutné zmínit, že určit přímý dopad konzumace alkoholu na délku života vybraného jedince je nemožné. Alkoholismus má velmi negativní dopady na zdraví člověka, ale nikdy není reálné předem určit jeho přesný dopad. Rozvinutí nemocí či jakýchkoliv zdravotních potíží je velmi individuální a nepredikovatelné.

Mohlo by vás také zajímat: Jak dlouho žijí malí lidé

Co na to vědecké výzkumy?

I přes výše zmíněné okolnosti samozřejmě existuje celá řada výzkumů věnující se alkoholismu a vlivu konzumace alkoholu na zdraví člověka či dokonce přímo na délku života. Ačkoliv i zde se samozřejmě jedná pouze o statistický souhrn, můžete si díky existující evidenci vytvořit určitý přehled.

Jedna ze studií, která sledovala délku života u alkoholiků mezi lety 1987 až 2006 například poukazuje na to, že průměrná délka jejich dožití byla o 24 až 28 let kratší než u běžné populace. Kromě přímých dopadů alkoholismu na zdraví člověka byl mezi alkoholiky také vysoký výskyt sebevražd.

Další studie od Angely M. Wood se zaměřovala na nadměrné pití sledovaného vzorku a došla k závěru, že zkracuje průměrnou délku života o zhruba 4-5 let. Příčiny úmrtí pak byly opět různorodé a riziko se díky alkoholismu navyšovalo ve všech ohledech.

Zdroj: hvrc.com