Ostatní

Jak často zapínat solinátor

Jak často zapínat solinátor

Solinátor je klíčovým prvkem pro udržení kvality vody ve vířivkách a bazénech. Tento článek poskytuje praktický průvodce, jak často byste zapínat solinátor, s ohledem na udržení optimální kvality vody

Stanovení optimální frekvence spouštění

Vzhledem k tomu, že přímé doporučení k četnosti spouštění solinátoru často chybí a většina odborníků se spíše zaměřuje na udržení určité úrovně chloru, je třeba přistupovat k údržbě vody individuálně. Obecně však platí, že je nutné spouštět solinátor denně. Zásadním krokem je zjistit, kolik vody dokáže váš systém přefiltrovat za hodinu, a na základě této informace nastavit délku běhu solinátoru tak, aby celkový objem vody ve vířivce nebo bazénu prošel filtrem alespoň dvakrát denně.

Praktické kroky k nastavení času spouštění

  1. Zjistěte kapacitu filtrace vašeho zařízení (kolik litrů vody za hodinu dokáže přefiltrovat).
  2. Vypočítejte objem vody ve vaší vířivce nebo bazénu.
  3. Stanovte, kolikrát denně by měla voda projít filtrem. Obecně se doporučuje, aby to bylo alespoň dvakrát.
  4. Vypočítejte potřebný čas běhu solinátoru a filtrace na základě kapacity filtrace a objemu vody.

Mohlo by vás také zajímat: Jak vyrobit schody do bazénu

Denní kontrola a úprava

  • Kontrolujte denně úroveň chloru ve vodě. Pokud zjistíte, že je chloru málo, je to známka, že solinátor nebyl zapnut dostatečně dlouho, a měli byste prodloužit dobu jeho běhu o další hodinu.
  • Upravujte nastavení podle potřeby. Teplota vody, intenzita slunečního svitu a frekvence používání vířivky nebo bazénu mohou ovlivnit, kolik chloru je spotřebováno, a tudíž kolik je jeho generování solinátorem potřeba.

Zdroj: Palmparadiserealestate.com