Lifestyle

Humorné přání k 50. narozeninám

Humorné přání k 50. narozeninám

Pokud k důležitému jubileu nebo běžným narozeninám, svátku, svatbě či narození dítěte chcete darovat finanční obnos, nebo máte potřebu vyjádřit určitou myšlenku, jež je spojená s danou životní událostí, obvykle k tomu hledáte nebo vymýšlíte vhodné přání. Klasické přání má formu karty s obrázkem, která se vkládá do obálky a je opatřená buď předtištěným textem, nebo prostorem pro vytvoření vlastního. Na rozdíl od jiných typů přání nabízí ta narozeninová poměrně široké spektrum možností výběru textu, od neutrálních až po humorná.

Přání k 50. narozeninám

Přání k padesátinám by mělo být (ostatně jako přání k jinému jubileu) primárně originální a ideálně individualizované. V tomto věku má již člověk zcela specifickou osobnost a vybírat text pro přání z typických klišé spojených s tímto věkem se nemusí vždy setkat s pochopením. Pokud se tak rozhodnete jít cestou humorného přání, ať už s textem předtištěným, nebo jej budete sami tvořit, rozhodně zvažte následující:

AspektPopis
Pohlaví obdarovávanéhozejména ženy jsou na věk velmi citlivé a zmínky o pokročilém věku či vysokém stáří mohou být v tomto případě nemístné
Konotace a vyzněníprimárně by mělo přání vyznívat povzbudivě a pozitivně, nemělo by být urážlivé (bude-li humor v textu prvoplánově namířený na vysoký věk, může být nejen urážlivý, ale také zraňující)
Přímé vyjádření věku číslicívýslovné uvedení věku je vhodné zejména mezi příbuznými nebo blízkými přáteli, pro jiné osoby se hodí především přání neutrální a bez uvedení věku

Komu věnovat humorné přání k 50. narozeninám

Jak již bylo naznačeno výše, humorné přání je vhodné vybírat pro osoby, které dobře znáte a máte s nimi bližší vztah. Celkové vyznění by však mělo právě tomuto vztahu odpovídat – pokud například vybíráte přání k padesátinám pro rodiče, případně prarodiče, měli byste jím vyjadřovat, že se sice jedná již o vyšší věk, ale že si přejete, aby zde s vámi byli ještě dlouho. Skutečnou legraci z typických stereotypů spojených s tímto věkem si můžete dovolit především v případě, že jej již máte za sebou nebo vás již brzy tato životní meta čeká.