Nezařazené

Hodnoty saturace kyslíku v krvi

Hodnoty saturace kyslíku v krvi

Kyslík je životně důležitý prvek, který využívají prakticky všechny orgány v těle. Jeho kontinuální přísun je tak klíčový u všech tělních procesů, podporuje správnou činnost mozku i srdce a pohání veškeré chemické procesy organismu. Kolísavá hladina kyslíku v krvi tak může vést k různým problémům, její primární důsledky jsou sice krátkodobé, za to však bývají fatální nebo se projeví v nevratném poškození tkání. Sletování saturace krve kyslíkem tak mže být velmi důležité, zejména v případě onemocnění, jež způsobují snižování této hodnoty.

Co je saturace krve

Saturace krve představuje specifický tělesný indikátor, který určuje míru okysličení krve v procentuálním podílu. Maximální hladina nasycení tak udává 100% hodnotu a míra nasycení je tak poměr aktuální hodnoty vůči maximální hodnotě. Okysličenost krve má pak specifický vliv na tělesný stav člověk, a to jak s ohledem na fyzické, tak i na mentální projevy. Saturace krve zpravidla kolísá s aktuální tělesnou zátěží – při zvýšené zátěži se spotřebovává více kyslíku na provoz plic a svalů a hodnota saturace tak klesá.

Jak saturace krve ovlivňuje lidské tělo

Okysličení krve ovlivňuje primárně tělesný výkon a náladu – v případě vysoké saturace je lidský organismus schopen pracovat efektivně a dosahovat optimálních výkonů jak na fyzické, tak na duševní úrovni. Se snižující se hladinou kyslíku pak musí tělo reagovat kompromisem tak, aby udrželo všechny aktuální pochody, tzn. přerozděluje kyslík podle bezprostředních potřeb jednotlivých orgánů. To se mlže projevit jak na potřebě odpočinku nebo změnách nálad. Standardně se rozlišují následující stavy:

Saturace krve v %Stav
95-99 %normální hladina
90-94 %snížená hladina
80-90 %nedostatečná hladina
60-80 %kritický stav
pod 60 %ztráta vědomí

Měření saturace krve

Uvedené hodnoty platí pro měření tzv. periferní saturace (SpO2), kromě ní je možné měřit ještě tepennou a žilní saturaci, jejichž hodnoty se liší a jsou směrodatné v rámci jiných vyšetření. Periferní saturace se standardně měří oxymetrem, pro orientační měření je možné využívat aplikace chytrých hodinek.