Bydlení a zahrada

Emisní třídy kotlů tabulka

Emisní třídy kotlů tabulka

Vytápění a ohřev teplé vody představují jednu z důležitých položek rodinného rozpočtu, proto se mnozí majitelé nemovitostí dlouhodobě řeší tento problém vlastním kotlem. Kotle pro domácí použití (lokální vytápění) se vyrábějí v několika variantách, jež se mezi sebou liší především typem paliva a procesem jeho spalování, funkčními a provozními parametry, cenou a také množstvím emisí, které produkují. Právě podle objemu emisí se kotle řadí do příslušných tříd, ty jsou ovšem stanoveny pouze pro kotle na tuhá paliva, jejichž používání se právě kvůli emisím snaží legislativa postupně odbourat.

Kotle na tuhá paliva

Kotel na tuhá paliva je velmi výhodný především kvůli poměrně levnému provozu, standardně totiž využívá paliva s vysokou výhřevností, a také relativně nízkým pořizovacím nákladům. Tato úspora je však kompenzována poměrně signifikantním dopadem na životní prostředí, proto jsou neustále vyvíjeny nové modely těchto kotlů, jejichž emise jsou technologicky snižovány. Standardně se pro tato zařízení využívají dva druhy paliv – biopaliva (dřevo, pelety) nebo fosilní paliva (uhlí).

Technologie spalování

Rozdíl mezi jednotlivými typy kotlů na tuhá paliva spočívá jednak ve způsobu plnění, jednak v aplikovaném procesu spalování. Z hlediska způsobu plnění jsou kotle na tuhé paliva členěny na:

  • kotle s ručním plněním – vyžadují pravidelné přikládání
  • kotle s automatickým plněním – jsou opatřeny technologií pro odměřování a samočinné plnění

Z hlediska technologie spalování jsou pak rozlišovány kotle:

  • odhořívací – palivo postupně klesá k topeništi odhoříváním
  • prohořívací – palivo je ihned spalováno v celém objemu
  • zplyňovací – s dodatečným provzdušňováním
  • automatický – s řízeným přívodem vzduchu

Emisní třídy kotlů

Vzhledem k vysokým hodnotám emisí (oxidů uhlíku, uhlovodíků a prachových částic) byly od roku 2000 postupně zavedeny normované třídy, jejichž úkolem je stanovit vliv kotle na životní prostředí. V roce 2000 byly zavedeny tři třídy, ke kterým se v roce 2012 přidaly další dvě. V současné době se jedná o zavedení šesté třídy. Podle daných tříd postupně dochází k omezování prodeje a užívány některých druhů kotlů na tuhá paliva s vysokými emisemi. Nejbližší změna je očekávána v roce 2022, viz tabulka níže.

ParametrTřída 1Třída 2Třída 3Třída 4Třída 5
Max. CO (může se lišit dle jmenovitého výkonu)až 25 000 mg/m3až 8 000 mg/m3až 5 000 mg/m3až 1200 mg/m3až 700 mg/m3
Max. OGC – uhlovodíky (může se lišit dle jmenovitého výkonu)až 2 000 mg/m3až 300 mg/m3až 150 mg/m3až 50 mg/m3až 30 mg/m3
Max TZL – prach (může se lišit dle jmenovitého výkonu)až 200 mg/m3až 180 mg/m3až 150 mg/m3až 75 mg/m3až 60 mg/m3
Zákaz prodeje2014201420182020
Zákaz užívání20222022

Zdroj

https://www.arecenze.cz/tepelne-kotle/