Zábava

Druhy fléten

Druhy fléten

Každý, kdo se chce naučit hrát na nějaký hudební nástroj, začíná zpravidla s flétnou. Klasická sopránová zobcová flétna je považována za jakousi vstupní bránu do světa hudby, relativně jednoduše se ovládá a dobře se na ní vysvětluje technika hry na dechové nástroje, či samotná notová nauka. Minimálně pro dechové hudební nástroje představuje flétna základní odrazový můstek, na který se následně nabalují další schopnosti. Fléten ovšem existuje hned několik druhů, a to nejen s ohledem na jejich technické provedení.

Druhy fléten a jejich provedení

Jak již bylo řečeno, základním dechovým nástrojem je flétna zobcová, kromě ní však lze hrát ještě na další druhy, rozlišují se proto následující:

Druh flétnyPopis
zobcovás předním postavením retního otvoru
příčnás bočním postavením retního otvoru
panovatvořená sestavou trubic o různé délce a odpovídajícím počtem retních otvorů
irskás předním postavením retního otvoru, jedná se o obdobu flétny zobcové

Jednotlivé druhy fléten se mezi sebou liší nejen vzhledem, ale také způsobem hry, součástmi, velikostí či materiálovým provedením. Všechny tyto aspekty pak mají vliv na barvu zvuku a celkový přednes.

Dělení fléten

Ačkoliv se uvedené druhy fléten výrazně odlišují, u každého typu lze dále rozlišovat specifické ladění. Ladění flétny výrazně souvisí s její velikostí a zvukovým rozsahem. Nejmenší flétny jsou sopránové a sopraninové, právě sopránová zobcová flétna představuje ten úplně základní hudební nástroj. Vedle sopránového ladění (a provedení) pak lže pořídit flétny altové, tenorové, basové či kontrabasové. Obdobné členění lze pak nalézt také u fléten příčných.

Materiál pro výrobu fléten

Materiál, ze kterého je flétna vyrobená, ovlivňuje nejen její zvuk, ale také cenu. Zobcová flétna se standardně vyrábí z plastu (zejména začátečnické), pokročilejší kusy se vyrábí ze dřeva nebo z bambusu. Obdobně panovy flétny se vyrábí výhradně ze dřeva. Příčné a irské flétny bývají z kovu (oceli nebo mosazi), případně z drahých kovů, u irské se kov většinou kombinuje s plastem.