Ostatní

Co potřebuji k přepisu vozidla

Co potřebuji k přepisu vozidla

Změní-li vozidlo majitele, je nutné tuto změnu zaznamenat také úředně. U koupeného ojetého vozidla je tak potřeba provést tzv. přepis, který je v podstatě obdobou klasické registrace vozidla nového. Dříve bylo provedení přepisu realizováno ve dvou fázích, tzn. zrušení registrace starým majitelem a opětovná registrace majitelem novým. V současné době je vyžadován pouze jeden úkon, který provádí buď původní nebo nový majitel na základě plné moci toho druhého. Co všechno je nutné mít s sebou?

Proces převodu ojetého vozidla

Nákupem ojetého vozu se sice kupující stává jeho majitelem, do provedení přepisu ovšem automobil zůstává stále registrován na původního majitele, který má k němu běžnou odpovědnost (včetně platby povinného ručení apod.). Přepis vozidla musí proto proveden do deseti dnů od podpisu kupní smlouvy. K samotnému přepisu je pak nutné předložit:

PořadíPotřebné dokumenty
1.vyplněný formulář přihlášky vozu do registru silničních vozidel
2.kupní smlouvu (nebo jiný doklad o nabytí vozidla – například smlouvu darovací)
3.oba technické průkazy (malý i velký)
4.doklad o sjednaném povinném ručení (zákonné pojištění vozidla)
5.identifikační průkazy a listiny původního a nového majitele (liší se u soukromých osob a podnikatelů či právnických osob, je-li automobil provozován na firmu)
6.protokol o evidenční kontrole (s datem ne starším než 30 dnů)
7.doklad o uhrazení správního poplatku
8.plná moc (v případě, že přepis provádí pouze jedna ze smluvních stran)

Všechny uvedené dokumenty je nutné přinést na úřad s rozšířenou působností s dopravním odborem. Vybírá se vždy úřad místně příslušný, přepis však lze provést na kterémkoliv úřadě.

Specifika přepisu vozidla

Při převodu vozidla již tedy není nutné provádět odhlášení, vše je realizováno v jednom úkonu, kdy dojde ke změně osoby majitele v registru. Přepis nevyžaduje změnu ani výměnu SPZ, ty je možné změnit pouze na základě dodatečné žádosti, nebo pokud dojde k jejich poškození, ztrátě či odcizení (tedy za specifických podmínek). Máte-li při vyřizování přepisu všechny potřebné doklady, je celý proces poměrně jednoduchý a rychlý.