Technologie

Chemická kotva nosnost

Chemická kotva nosnost

Osazování svislých konstrukcí funkčními prvky, jako jsou poličky, regály či kotvení větších kusů nábytku, případně jejich propojování s dalšími konstrukčními dílci se často neobejde bez vytváření spojů vyšší odolnosti a únosnosti. Chcete-li na zeď zavěsit poličku či skříňku větší hmotnosti, u které se navíc předpokládá vysoká nosnost, neobejdete se u zděných konstrukcí bez chemické kotvy. Její klíčovou vlastností je právě zvýšení únosnosti spoje, a to zvýšením celkové pevnosti konstrukce v místě spoje chemickou cestou – nahrazuje klasické hmoždinky.

Nosnost, resp. únosnost chemické kotvy

Únosnost chemické kotvy závisí především na velikosti otvoru a typu materiálu (případně také na podmínkách, v jakých je kotva využívána). Z aplikačního hlediska se chemické kotvy dělí do dvou skupin, a to na:

SkupinaAplikace
kotvy určené pro plné zdivoaplikují se přímo z kartuše
kotvy určené pro duté zdivovyžadují instalaci síťky, jež zajistí kotvení po celé délce spojovacího prvku

Celková únosnost pak může dosahovat až 8 kN při spojování pomocí prvku M8 v plném zdivu, a až 2 kN ve zdivu dutém. Pro přesné maximální zatížení v daných podmínkách je nutné vždy dohledat specifické hodnoty konkrétního produktu.

Co je chemická kotva

Chemická kotva je speciální typ materiálu, který se používá k vyztužení otvorů pro vytváření spojů s vyšším namáháním. Uplatňuje se prakticky pro všechny typy konstrukčních materiálů s výjimkou dřeva – chemické kotvy jsou vyráběny na bázi kombinace maltovin a polymerních látek, vzhledem k anizotropní a hygroskopicitě dřeva způsobené výraznou citlivostí ke změnám vlhkosti není možné dosáhnout chemickou kotvou ideálního zpevnění otvoru spoje. Úkolem chemické kotvy je vytvořit velmi pevné propojení spojovacího materiálu a konstrukce, a to především v případě, že se jedná o:

  • konstrukci poškozenou nebo se sníženou únosností
  • provádění spojů v místech s variabilní soudržností (hrany, rohy)
  • instalaci prvků s vysokým bodovým zatížením (velkou hmotností) navyšující namáhání spoje na tah a střih

Chemické kotvy se používají především pro posilování spojů litého betonu, tvárnic z betonu a lehkého betonu, cihle (plných i dutých), keramických dílců nebo kamene.

Typy chemických kotev

Aktuálně jsou rozeznávány dva základné typy chemických kotev, které se mezi sebou liší bází. Jedná se o kotvy:

TypUrčení
polyesterovéurčené výhradně do interiéru a místností s relativně stabilní vlhkostí a teplotou
vinylesterovévhodné také do exteriéru či místností s variabilní vlhkostí

Tento základní sortiment mohou dále doplňovat chemické kotvy s epoxidovou bází. Kotva je v podstatě tvořena směsí polymerní látky (disperze) a cementu, která velmi rychle tuhne.