Moderní výstavba rodinných domů posledních let směřuje vedle klasických zděných staveb také k alternativním materiálům, mezi které patří především dřevo. Jak stavby z klasických materiálů, tak dřevostavby jsou velmi citlivé na změny vlhkosti nebo její zvýšenou koncentraci. Pokud se tedy novostavba má nacházet v místě se zvýšenou hladinou spodní vody či s podložím zachytávajícím vodu povrchovou, je nutné ji kontinuálně odvádět, aby nepoškodila provedené základ. Zde přichází ke slovu drenážní systém.

Proč je důležitý odvod vlhkosti od základů

Založení stavby slouží k přenosu jejího zatížení do podloží. Způsob, jakým jsou základy navrženy a realizovány navazuje především na dva hlavní faktory, to na soudržnosti podloží a celkovém zatížení, které stavba na podloží vyvozuje. Pevné a stabilní základy jsou tak předpokladem, že nedojde k nerovnoměrnému sedání stavby, jež by se mohlo projevit poškozením nebo ztrátou stability některých konstrukcí se závažnými důsledky.

Stabilní působení vlhkosti či pravidelné navlhání a vysýchání základové konstrukce způsobují zrychlené stárnutí materiálů, z nichž byla vyrobena. Pokud není základová konstrukce udržována ve stavu nízké vlhkosti, postupně ztrácí pevnost a opotřebovává se. Nedostatečná pevnost základů se projevuje nejdříve sedáním stavby a následně i trhlinami v konstrukcích nadzemní stavby.

Drenážní systém a jeho funkce

Drenážní systém se pokládá kolem základové konstrukce s cíle odvézt od ní případnou vlhkost či vodu, která je k ní sváděna přirozeně terénem. Systém je tvořen ohebnými drenážními trubkami, které se pokládají na speciálně vytvořený podklad, který zajišťuje přívod vzduchu k základové konstrukci, jeho cirkulaci, a tedy potřebné odvětrávání. Drenážní trubky jsou opatřeny štěrbinami, které zachytávají vlhkost kolem konstrukce a odvádějí ji od základů – proto musí být vyspádovány, aby se v nich voda nedržela. Drenážní trubky se obvykle obalují geotextilií a zasypávají kamenivem vyšší frakce, které zajistí průnik vlhkosti k systému.

Další články