Zdraví a krása

Bolest nohy od zad

Bolest nohy od zad

strá bolest končetiny může mít často příčinu v zádech. Jak takové bolesti poznáte, čím jsou vyvolány a jak se jich zbavit?

Jak vzniká bolest nohy od zad

Bolesti nohy od zad jsou lokalizovány do oblasti spodní části páteře, konkrétně do oblasti beder a křížové kosti.

Jinak se tento stav nazývá také jako kořenový syndrom. Pojmenovány jsou takto charakteristické bolesti proto, že vznikají v souvislosti s útlakem nervového kořene v meziobratlovém prostoru, a to nejčastěji v segmentu L5/S1.

Postiženého trápí bolest zad a rovněž velmi ostrá bolest v končetině, zpravidla pouze v jedné. Ta nemá zjevnou traumatickou příčinu. Bolest je navíc doprovázena nepříjemným pocitem mravenčení, brnění či pálení. V některých případech může být dokonce přítomna omezená hybnost postižené končetiny. Zhoršování udávají pacienti typicky při kašli nebo při kýchání.

Útlak nervu nastává obvykle v důsledku onemocnění meziobratlové ploténky. K podobným projevům však může docházet i v okamžiku, kdy jsou ploténky a nervy nepoškozeny. Tento stav označují fyzioterapeuté jako pseudoradikulární syndrom.

Proč trpíme bolestí nohy od zad a jak to řešit

Pro pacienta je tento stav velmi omezující a nepříjemný. Výrazně mu stěžuje každodenní aktivitu. Trpět přitom těmito problémy mohou pacienti vyššího věku, obtíže se však nevyhýbají ani mladším pacientům. Rovnoměrně jsou postiženi jak muži, tak i ženy.

Podkladem pro rozvoj těchto potíží je především:

  • nedostatek pohybové aktivity
  • jednostranné přetěžování pohybového systému
  • sedavý způsob života

Jakožto prvotní opatření se pacientovi doporučuje zejména klidový režim, eventuálně nasazení medikamentózní léčby. V další fázi pak následuje vhodně dimenzovaná fyzioterapie, kdy by se pacient měl cvičení věnovat i doma. Její součástí zároveň může být aplikování tejpů, případně i masáž.