Probiotika jsou dnes ve formě nejrůznějších doplňků stravy již hodně rozšířená. Jde o kmeny bakterií, které jsou pro naše tělo a zdraví prospěšné a přirozeně se vyskytují v našich střevech. Podílejí se na celé řadě procesů v našem organismu a zajišťují rovnováhu střevní mikroflóry. Proč bychom měli probiotika užívat? Představujeme 4 hlavní důvody.

Probiotika na trávení a vylučování

Probiotické kmeny bakterií, nejčastěji laktobacily a bifidobakterie, mají největší úkol v udržení správné rovnováhy střevního mikrobiomu. A s touto rovnováhou se velmi úzce pojí také celkové trávení.

Při každém narušení střevního mikrobiomu proto zákonitě dochází také k narušení celého trávicího procesu. Určitě nemusíme představovat, jak je pro tělo tento proces důležitý. Má za úkol absorbovat živiny z přijaté potravy a zásobovat jimi celý náš organismus. Některé složky potravy bychom bez probiotických kmenů bakterií ani nebyli schopni strávit (například vlákninu).

Prvním důvodem, proč probiotika užívat, je tudíž podpora trávení.

S trávením je velmi úzce propojeno samozřejmě také vylučování. Narušení střevního mikrobiomu má poté za následek buď zácpu, ale častěji však průjem. V obou případech, pokud jimi trpíte dlouhodobě, jde o velmi nepříjemné problémy. Je potřebné upravit rovnováhu střevního mikrobiomu, a s tím jsou vám opět schopny pomoci probiotické kmeny bakterií. Tím se dostáváme k dalšímu důvodu, proč probiotika užívat – jako prevenci či léčbu zácpy nebo průjmu.

Probiotika na imunitu

Střevní mikrobiom a jeho rovnováha je úzce propojena také s lidským imunitním systémem. Lidská imunita u novorozence za působení probiotických kmenů bakterií vzniká, a následně je střevním mikrobiomem dokonce řízena. Problémy nastávají v okamžiku, kdy je tato střevní rovnováha narušena a začne docházet k přemnožení patogenních bakterií.

V tu chvíli lidské tělo začíná ztrácet ochranu před infekcemi a toxiny, což se projevuje v podobě oslabené imunity a různých imunitních poruch. Nerovnováha střevního mikrobiomu může způsobit také různá autoimunitní onemocnění nebo může docházet k narušení střevní stěny.

Poté je potřebné střevní mikrobiom upravit a navrátit mu ztracenou rovnováhu, čímž se zamezí vzniku dalších potíží. A to opět dokážou přirozeným způsobem probiotika. Dalším důvodem k užívání probiotik je tedy podpora imunitního systému, podpora léčby oslabené imunity či různých imunitních poruch a prevence infekčních onemocnění.

Mezi nejkvalitnější probiotika na trhu patří ty od značky Harmonelo. Koho by zajímalo více informací o této značce, podívejte se Harmonelo recenzi a jejich produktů.

Probiotika a antibiotika

Další důvod k užívání probiotik přichází ve chvíli, kdy dostanete od lékaře předpis na antibiotika. Proč?

Antibiotika jsou opakem probiotik. Nepodporují střevní zdraví, nýbrž zahubí všechny bakterie, se kterými přijdou do styku. A to jak ty patogenní, tak ty zdraví prospěšné. Užívání antibiotik tak téměř vždy znamená rozhození rovnováhy naší střevní mikroflóry a následné potíže, které mají nejčastěji podobu antibiotických průjmů a dalších zažívacích potíží.

Začít užívat probiotika je proto žádoucí ihned ve chvíli, kdy začnete užívat antibiotika. Jde totiž o výbornou prevenci všech potíží spojených s antibiotiky. Není potřebné na ty komplikace čekat a začít je léčit až potom. A to je našim třetím důvodem k užívání probiotik.

Probiotika a psychika

Doba, kdy se propojení mezi střevy a mozkem označovalo za science-fiction, je již dávno pryč. Existence tohoto propojení již byla několikrát vědecky prokázána.

Toto propojení je obousměrné – mozek může ovlivňovat to, co se děje v našich střevech, ale to samé platí také obráceně.

A tím se dostáváme ke čtvrtému důvodu, proč užívat probiotika – pro podporu našeho duševního zdraví.

Nerovnováha střevního mikrobiomu totiž může mít velký podíl na vzniku nejrůznějších potíží, jakými jsou deprese, úzkostné poruchy, poruchy spánku, migrény či chronická únava.

Další články